Publicerad: 2022-10-25 11:28 | Uppdaterad: 2022-10-25 13:40

NVS får närmare 15 miljoner från FORTE

Boll med Euromynt
Foto: Pixabay

Vi gratulerar de tre forskarna som får projektbidrag för nästan fem miljoner kronor vardera:

Lena Rosenberg, avdelningen för arbetsterapi, får 4 979 000 kr i projektbidrag för ”Utveckling av kunskap om hur vardagsliv, vård och omsorg och den fysiska miljön sammanhänger – ett nytt ramverk för att förbättra utformningen av särskilda boenden”

Debora Rizzuto, avdelningen för ARC, får 4 991 000 kr i projektbidrag för ”SoundMIND – effekter av buller på kognition och mental hälsa.

Janne Agerholm, avdelningen för ARC,  får 4 797 000 kr i projektbidrag för ”Hälsolitteracitet bland äldre personers förutsättningar för att tillgodogöra sig hälsoinformation och ta informerade val kring sin hälsa”.