Publicerad: 2022-07-28 13:46 | Uppdaterad: 2022-07-28 13:46

Nedgång i antalet antagna är snarare en återgång

Studenter som sitter och pluggar
Foto: Getty Images.

Både antalet behöriga sökande och antalet antagna minskar något i år jämfört med i fjol, på KI såväl som generellt i landet. Detta stod klart efter att antagningsbeskedet för andra urvalet inför höstterminen 2022 publicerades den 28 juli. KI kan välkomna 3 135 studenter till hösten, jämfört med 3 556 hösten 2021. Däremot ökar antalet antagna till KI:s nybörjarprogram.

Antalet antagna till svenska lärosäten minskade med 4,7% jämfört med förra året. I år har drygt 294 000 personer antagits till höstens högskoleutbildningar, drygt 14 000 personer färre än i fjol. Minskningen i antalet antagna avspeglar nedgången av antalet behöriga sökande. Det står klart efter att Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerat resultatet av det andra urvalet för antagning till höstens universitets- och högskoleutbildningar.

KI följer trenden i landet; det totala antalet antagna minskar från 3 556 personer höstterminen 2021 till 3 135 antagna studenter till hösten 2022. Även här var antalet behöriga sökande färre i år än i fjol.

Antalet antagna till KI:s nybörjarprogram går dock emot trenden, och ökar med nästan 5% jämfört med höstterminen 2021. 1 346 studenter är antagna till höstens nybörjarprogram, jämfört med 1 283 i fjol.

Nedgången är dock snarare en återgång, till de siffror som var normala före covid-19-pandemin.

- Den totala minskningen på antalet antagna beror på minskat antal fristående kurser i år jämfört med i fjol. Vi har 55 fristående kurser höstterminen 2022, jämfört med 76 höstterminen 2021. Dessutom har vi färre antal magister-/masterprogram med antagning höstterminen 2022, säger Victoria Rosander, chef för enheten för Antagning, examen och disputation.

Precis som nationellt ser även KI en återgång till hur det såg ut innan pandemin.

- Att vi har färre antal kurser och magister-/masterprogram, i kombination med att vi under pandemin hade en stor ökning av antalet sökande och antagna, gör att vi nu börjar se normala siffror igen, avslutar Victoria Rosander.