Publicerad: 2013-10-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:26

Motion i vardagen ökar överlevnaden för 60-åringar

En stunds hemmagympa eller trädgårdsarbete varje dag kan markant minska risken för hjärtinfarkt/stroke och tidig död för personer över 60 år. Det visar ny svensk forskning som publiceras i vetenskapstidskriften British Journal of Sports Medicine.

Enligt forskarna vid Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) passar denna enkla form av daglig aktivitet särskilt bra för äldre som kanske inte är så aktiva på andra sätt. Forskarnas resultat bygger på uppgifter från närmare 4000 60-åringar i Stockholm, som följts avseende hjärtkärlhälsa i drygt 12 års tid.

När studien inleddes genomgick deltagarna en hälsoundersökning, där de fick svara på frågor om livsstil av typen matvanor, rökning, alkohol - och hur dagligt fysiskt aktiva de var. De fick bland annat uppge hur ofta de ägnade sig åt aktiviteter som trädgårdarbete, hemmagympa, blåbärsplockning och bilunderhåll under den senaaste tolvmånadersperioden. De fick också svara på hur ofta de ägnade sig och mer planerad motion. Forskarna kontrollerade även deltagarnas kardiovaskulära status genom provtagning och fysiska tester, för att undersöka blodfettnivåer, blodsocker och blodkoagulering, en riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke.

Smalare midja

Resultaten visar att de deltagare som i början av studien levde ett aktivt dagligt liv också hade lägre risk att drabbas av hjärtkärlproblem än de som hade ett mer stillasittande liv. Hälsoprofilen inkluderar smalare midja och lägre nivåer av potentiellt farliga blodfetter, samt hos männen lägre nivåer av glukos och insulin i blodet och lägre risk för blodkoagulering. Samma resultat fann forskarna för de som regelbundet motionerade mer organiserat, men som annars inte var så aktiva i vardagen. Bäst mådde de deltagare som både levde aktiva liv och motionerade regelbundet.

Under de dryga tolv år som deltagarna följdes fick 476 av dem sin första hjärtattack och 383 avled av flera olika orsaker. Den aktuella studien visar dock att den högsta aktivitetsnivån i vardagen kunde kopplas till 27 procent lägre risk att drabbas av hjärtattack och stroke och 30 procents lägre risk att avlida oavsett orsak, jämfört med den lägsta aktivitetsnivån. Detta alltså oberoende av hur mycket man motionerade i mer planerad form.

Motion i vardagen

– Våra fynd är särskilt viktiga när det gäller äldre människor, eftersom denna grupp ofta har svårt att träna mer intensivt utan är hänvisade till det vi brukar kalla motion i vardagen, säger Elin Ekblom Bak, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Forskarna tror att den biologiska förklaringen till resultaten är att långvarigt sittande drar ner energiomsättningen (metabolismen) i kroppen till ett minimum, medan att stå upp eller röra på sig ökar den. Hur mycket musklerna får arbeta kan också vara en del av förklaringen. Att sitta ner kräver ingen ansträngning hos musklerna, vilket kan störa den normala hormonproduktionen i dessa. Detta kan i sin tur påverka andra organ och vävnader i kroppen.

Forskningsledare har varit professor Mai-Lis Hellénius. Forskningen har finansierats genom anslag från Svenska Frimurare Orden, Stockholms läns landsting, Hjärt-lungfonden, Vetenskapsrådet samt Stiftelsen Tornspiran.

Publikation

The importance of non-exercise physical activity for cardiovascular health and longevity.
Ekblom-Bak E, Ekblom B, Vikström M, de Faire U, Hellénius M
Br J Sports Med 2014 Feb;48(3):233-8