Publicerad: 2016-04-13 08:00 | Uppdaterad: 2016-04-13 12:35

Möjliga effekter på brösttäthet av fertilitetsbehandlingar

Infertilitet och hormonella fertilitetsbehandlingar kan påverka mängden av tät vävnad i bröstet, en riskfaktor för bröstcancer. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet, som publiceras i tidskriften Breast Cancer Research.

Studien innefattar 43 313 kvinnor som deltar i Karolinska Institutets stora bröstcancerprojekt Karma. Forskarna ville undersöka om infertilitet och behandling mot det påverkar mängden tät vävnad i bröstet, vilket i sin tur är en stark riskfaktor för bröstcancer. Genom att använda information från Karmas omfattande livsstilsenkät samt mammografiundersökningar i Karma jämfördes brösttäthet hos kvinnor med eller utan fertilitetsproblem och hormonella fertilitetsbehandlingar.

Högre densitet

Resultatet visade att kvinnor med en historia av infertilitet hade högre brösttäthet än andra. Bland de infertila kvinnorna var densiteten högre hos dem som genomgått hormonbehandling för provrörsbefruktning (kontrollerad ovariell hyperstimulering, COH) än hos dem som inte genomgått någon hormonell behandling.

– Resultaten tyder på att infertila kvinnor, särskilt de som genomgår COH, kan representera en grupp med ökad risk för bröstcancer. Skillnaden vi såg var relativt liten och har kopplats till en svag ökning av bröstcancerrisken i tidigare studier, säger Frida Lundberg, huvudförfattare och doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Studien kan visa på en eventuell negativ effekt på brösttäthet till följd av COH, men samtidigt betonar forskarna att en orsak kan vara den underliggande infertiliteten och inte behandlingen i sig.

– Orsakerna till infertiliteten påverkar valet av fertilitetsbehandling, och vissa typer av infertilitet kan i sin tur vara kopplade till högre brösttäthet, säger Frida Lundberg.

För att undersöka sambandet mellan infertilitet, fertilitetsbehandlingar och mammografisk täthet jämförde forskarna först bröstdensiteten hos fertila och infertila kvinnor, och därefter mellan infertila kvinnor som genomgått hormonbehandling och de som inte gjort det.

Var det något i resultatet som förvånade er?

– Ja, att skillnaden i täthet för dem som genomgått COH består även när vi tittar på kvinnor som är över 50 år. Det indikerar antingen att behandlingen kan ha en långsiktig effekt på bröstvävnaden eller att skillnaden beror på den underliggande infertiliteten, säger Frida Lundberg.

COH ökar nivåerna av östrogen och progesteron och har därför misstänkts öka risken för bröstcancer. Det uppskattas att mellan 12 och 28 procent av alla par som försöker få barn diagnosticeras med infertilitet och användningen av fertilitetsbehandlingar med COH ökar.

Infertila kvinnor

Det är fortfarande inte klarlagt om skillnaden i densitet kan komma att påverka risken för bröstcancer. Det observerade sambandet mellan infertilitet, hormonella fertilitetsbehandlingar och brösttäthet talar enligt forskarna för att man bör fortsätta undersöka cancerrisken hos infertila kvinnor och de som genomgår COH.

Karmastudien har som mål att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer. Mellan 2010-2013 valde 70 000 kvinnor att delta. De lämnade blodprov och svarade på en livsstilsenkät i samband med sin mammografi. Kvinnorna kommer att följas upp under minst tio år.

Forskningsledare har varit Anastasia Nyman Iliadou, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Studien har finansierats genom bland annat EU:s sjunde ramprogram FP7, Vetenskapsrådet och Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer.

Publikation

Association of infertility and fertility treatment with mammographic density in a large screening-based cohort of women: a cross-sectional study
Frida E Lundberg, Anna L V Johansson, Kenny Rodriguez-Wallberg, Judith S Brand, Kamila Czene, Per Hall, Anastasia N Iliadou
Breast Cancer Research, online 13 April 2016, doi:10.1186/s13058-016-0693-5