Publicerad: 2020-04-21 21:34 | Uppdaterad: 2020-05-05 15:29

Minnesbank över den pågående pandemin – skicka ditt bidrag!

Labmiljö vid KI.
Labbmiljö vid KI.

Pandemin påverkar verksamheterna vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. I framtiden kommer forskare och andra vilja lära sig mer om hur svensk sjukvård och svensk forskning svarade på den pågående pandemin. Hjälp enheten för medicinens historia och kulturarv att samla in källmaterial och bevara det som händer idag!

Om femtio eller hundra år kommer människor att vilja veta hur det var att vara just här, just nu. Bidra med text, foto, film, ljudfiler och materiella ting med koppling till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Du som arbetar här, oavsett om du arbetar extra eller leder ett stort forskningsprojekt, vet bäst vad detta kan vara. 

Du kan berätta fritt om ditt pågående arbete, din arbetsdag, en händelse, en iakttagelse, dina förväntningar/förhoppningar, en känsla eller något annat. Tänk även på att enkla ting har historiskt värde: provröret, pipetten, handskarna, det trasiga visiret.

Så här gör du

  • Du kan skicka in text, film, ljud, foton i formuläret
  • Det går utmärkt att filma dig själv med mobilen och prata in i kameran, eller att använda ljudinspelningsfunktionen.
  • För att skicka in fysiska ting, kontakta Maria Josephson.
  • Ange dagens datum, vem du är, var du arbetar, och om du vill ditt för- och efternamn.
  • Skicka gärna in fler än ett bidrag över längre tid. Det underlättar för att i efterhand följa utveckling och processer.

Personuppgifter och andra känsliga uppgifter

Inget inskickat material kommer att publiceras utan ditt tillstånd. Däremot kan vi vilja komma i kontakt med dig för att ställa fler frågor, be dig inkomma med mer material eller fråga om din tillåtelse att publicera ditt bidrag till exempel i kommande utställningar. Vi ber dig att inte skicka in material som kan äventyra patientsekretess eller andra skyddade uppgifter.

För mer information se GDPR på Karolinska Institutet

Kontakt

Maria Josephson Handläggare