Publicerad: 2022-11-25 09:33 | Uppdaterad: 2022-11-25 09:37

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong avvecklas vid årsskiftet 2023/2024

Karolinska Institutets konsistorium beslutade vid ett möte 30 september att Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC), KI:s forskningscentrum i Hongkong, ska avvecklas vid årsskiftet 2023/2024.

Det nyetablerade Center for Neuromusculoskeletal Restorative Medicine (CNRM) tar över MWLC:s lokaler från och med 1 januari 2024.

Läs mer om beslutet på rektors blogg