Publicerad: 2022-12-09 16:35 | Uppdaterad: 2022-12-15 09:47

Miljonstöd till MedH-forskare för banbrytande stamcellsforskning

Image envisioning exosomes in blue and red.
Exosomer. Foto: N/A

Forskare vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och företaget Cellevate AB har mottagit nära fem miljoner kronor från Vinnova för att undersöka hur stamceller interagerar med sin omgivning. Målet med projektet är att på sikt kunna bidra till bättre behandling av folksjukdomar såsom hjärtsvikt och diabetes.

Svartvitt fotografi av leende man i kavaj.
Roland Fiskesund vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), institutionen för medicin, Huddinge. Foto: N/A

Vinnova tilldelar forskningsprojektet "Stem cells on customized nanofiber matrix for production of extracellular vesicles" ett stöd på 4 963 863 SEK. I projektet ska forskare från institutionen för medicin, Huddinge och institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, och företaget Cellevate AB, försöka återskapa stamcellers interaktion med sin omgivning utanför kroppen. Stamcellsterapier som denna, har en revolutionerande potential som en behandling av många folksjukdomar, inklusive hjärtinfarkt och stroke.

I sammanhanget är det intressant att studera de partiklar som stamceller producerar, så kallade exosomer. Dessa partiklar förväntas ha många av de regenerativa egenskaper som även stamceller har. Idag finns det dock ingen etablerad och billig metod för att odla fram stamceller eller framställa stora mängder exosomer från stamceller.

-Vi hoppas kunna lösa den här kliniska utmaningen genom att återskapa stamcellernas naturliga miljö utanför kroppen, säger Roland Fiskesund, vid institutionen för medicin, Huddinge och en av huvudansvariga forskare i projektet.

Nanoteknologi kan vara lösningen

Vid Karolinska Institutet kommer forskarna att studera överblivet stamcellsmaterial från Karolinska Sjukhuset och kartlägga hur stamcellerna interagerar med sin omgivning. Detta görs bland annat genom att studera olika genuttryck med metoden singel cell sekvensering. Med hjälp av datan och de fynd som görs, kommer Cellevate AB sedan att kunna vidareutveckla sin patenterade nanoteknologi, så kallade nanofibrer. Nanofibrer är tunna trådar som ska efterlikna kroppens naturliga strukturproteiner; kollagen, laminin och fibronektin. Dessa proteiner bidrar till stadga i kroppens vävnader och omsluter kroppens celler. Med hjälp av nanofibrerna hoppas forskarna hitta ett billigare och mer effektivt sätt att skapa en gynnsam miljö för odling av stora mängder stamceller.

-Vi förutspår att denna typ av teknologi som möjliggör effektiv och billig expansion av stamceller utanför kroppen, kommer att kunna användas i utvecklingen av framtida behandlingar mot många folksjukdomar, säger Roland Fiskesund.

Projekt

Stem cells on customized nanofiber matrix for production of extracellular vesicles