Publicerad: 2017-10-17 09:59 | Uppdaterad: 2021-11-18 10:23

Mattias Carlström tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden

Mattias Carlström, docent vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet har tilldelats Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare på sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden.

Han ska undersöka rödbetans möjligheter att minska risken för diabetes, njursvikt och hjärt-kärlsjukdom.

Det finns ett samband mellan högt blodtryck, typ 2-diabetes och njursvikt, och mycket talar för att kopplingen kan bero på så kallad oxidativ stress, det vill säga starkt reaktionsbenägna syreföreningar som skadar celler och organ, i kroppens små blodkärl. Mattias Carlströms tes är att tillståndet kan avhjälpas med tillskott av nitrat – ett ämne som förekommer naturligt i bland annat spenat, rödbetor och ruccola.

I en klinisk studie kommer patienter med hjärt- och njursjukdom eller diabetes att dricka rödbetsjuice två gånger per dag. Carlströms forskargrupp mäter därefter bland annat hur dieten påverkar blodtryck, njurfunktion och insulinkänslighet. Om studien faller väl ut kan det innebära att rödbetsjuice läggs till som behandling, eller rent av ersätter läkemedel som både är kostsamma och kan ge biverkningar.