Publicerad: 2023-12-19 10:40 | Uppdaterad: 2023-12-19 10:42

Maja Fjaestad utsedd expert i en av EU-kommissionens arbetsgrupper inom vetenskapsdiplomati

Foto: Christian Colen CC-By SA 2.0

Den 6 december publicerade EU-kommissionen namnen på utsedda experter i deras nytillsatta arbetsgrupper om vetenskapsdiplomati (science diplomacy). Maja Fjaestad, expertkoordinator på Centrum för hälsokriser och affilierad till forskning på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), är en av två svenska universitetsforskare som kommer ingå i arbetsgrupperna. Deras uppgift är att utveckla ett potentiellt framtida europeiskt ramverk för vetenskapsdiplomati.

Profilporträtt på Maja Fjaestad
Maja Fjaestad Foto: N/A

Maja Fjaestad har en docentur från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och har tidigare arbetat som statssekreterare inom hälso- och sjukvård. Hennes forskning fokuserar på interaktionen mellan samhälle och teknik, värden i algoritmbaserat beslutsfattande/AI, och på krishantering. Framför allt det sistnämnda, krishantering och krisberedskap, är i fokus i hennes arbete på Centrum för hälsokriser på KI

Vetenskapsdiplomati – ett ämne med spännande utveckling och utmaningar 

Maja är sedan en tid tillbaka baserad i Bryssel, där hon nu även kommer delta i arbetet i en av EU kommissionens fyra arbetsgrupper inom vetenskapsdiplomati. Ämnet är en av EU:s prioriteringar för att stärka Europa i världen och kommissionen ser nu ett behov att förbättra koordineringen av arbetet och förtydliga en helhetssyn inom unionen

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med människor med stor kompetens från hela EU, och kunna bidra med mina egna erfarenheter från både forskning och politik. Vetenskapsdiplomati är ett mångfacetterat ämne där det just nu pågår en spännande utveckling, samtidigt som vi ser stora utmaningar, inte minst på grund av de geopolitiska spänningarna vi genomlever just nu, säger Maja. 

Just de geopolitiska utmaningarna är något som den arbetsgrupp Maja ska ingå i kommer att titta extra på. Arbetet kommer totalt sätt att pågå i fyra arbetsgrupper, varav den som Maja ingår i ska fokusera på ’det strategiska användandet av vetenskapsdiplomati för att ta sig an geopolitiska utmaningar i en fragmenterad, multipolär värld’. 

Vetenskap och diplomati i samverkan för ett eventuellt EU ramverk

Tanken med arbetsgrupperna är att samla expertis från både vetenskap och diplomati, för att tillsammans utveckla möjliga aspekter för ett eventuellt framtida EU ramverk för vetenskapsdiplomati. Arbetet ska ske i samverkansprocesser och utifrån ett innovativt format, enligt EU Kommissionens nyhet om lanseringen av arbetsgrupperna. 

Intresset för att delta i arbetsgrupperna var stort och Maja valdes ut bland 575 sökande. Centrum för hälsokriser kommer att fortsätta att rapportera om hur hennes arbete fortskrider.