Publicerad: 2023-03-06 15:23 | Uppdaterad: 2023-03-07 10:47

Maja Fjaestad, ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser

Profilporträtt på Maja Fjaestad
Maja Fjaestad Foto: N/A

Maja Fjaestad är en av de senaste i raden av expertkoordinatorer att rekryteras till Centrum för hälsokriser på KI. LIME-forskaren och den tidigare statssekreteraren kommer att verka inom kompetensområdet samhällspolitik och beredskap, och ser fram emot att bidra till ett helhetsgrepp kring hälsohot.

Maja är civilingenjör i teknisk fysik och docent i teknik- och vetenskapshistoria från KTH. Sedan årsskiftet 2022/2023 är hon anknuten till forskning på Institutionen för lärande, management och etik (LIME), på KI. Hon har tidigare arbetat som bland annat statssekreterare med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.

Med sin bakgrund och erfarenhet från både svensk och internationell forskning och politik, kommer Maja att bidra med nya, horisontella perspektiv till Centrum för hälsokrisers arbete att bygga nästa generations hälsokris experter, genom utbildning, forskning och samverkan. Som statssekreterare under covid-19-pandemin har hon unika insikter kring utmaningar, svårigheter och lösningar, för hur ett samhälle hanterar en hälsokris.

Expertkoordinatorer inom olika ämnen

Centrum för hälsokrisers expertkoordinatorer arbetar inom olika, för hälsokriser relevanta, områden, men samverkar också längsgående kring gemensamma faktorer och aspekter av kriser. Koordinatorerna fortsätter samtidigt att arbeta inom sin ordinarie verksamhet, inom forskning, utbildning, klinisk verksamhet och mycket annat. På så sätt bibehåller de en stadig förankring till sitt specifika kompetensområde, vilket i sin tur bidrar till Centrum för hälsokrisers möjligheter att agera som en nätverkande nod och bidra med relevant och uppdaterat stöd för KI:s ledning.

Hälsokriser sker alltid i ett sammanhang

Maja gläds åt att återigen arbeta inom forskning, men också åt den speciella rollen på Centrum för hälsokriser, som hon ser kan leda till flera nya möjligheter.

- Kriser sker i relation till den samhällsstruktur de träffar. På samma sätt byggs beredskap i en demokratisk och samhällspolitisk kontext. Jag uppskattar verkligen att Centrum för Hälsokriser eftersträvar ett helhetsgrepp kring hälsohot, och jag ser fram emot att bidra till en strategisk systemsyn såväl som i en diskussion kring ökad beredskap. Jag ser också fram emot att fortsätta analysen av vad universitetens roll skulle kunna vara innan, under och efter hälsokriser, säger Maja Fjaestad.