Publicerad: 2023-05-05 13:18 | Uppdaterad: 2023-07-20 20:52

Magnus Ingelman-Sundberg tilldelas anslaget ERC Proof of Concept

Personalporträtt Biomedicum
Personalporträtt anställda biomedicum Foto: Johannes Frandsén

Professor Magnus Ingelman-Sundberg erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från det europeiska forskningsrådet (ERC) och vill utveckla innovationspotentialen hos sina tidigare upptäckter. Pengarna kommer att användas till att vidareutveckla en in vitro modell för leversjukdom och identifiera nya möjliga läkemedel och deras receptorer.

Anslaget omfattar 150 000 euro över en period på 1,5 år och tillkännagavs av ERC den 5 maj. Syftet är att göra det möjligt för ERC-finansierade idéer att gå från grundforskning till innovation genom att utforska den kommersiella eller samhälleliga potentialen i upptäckten.

Magnus Ingelman-Sundberg är professor i molekylär toxikologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi. Hans projekt, ”SPHERO-NASH”, kommer att utveckla en ny ”in vivo-lik in vitro modell för fettlever med leverskada, som på engelska kallas non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Det är en typ av leversjukdom som karakteriseras av inflammation och levercellsskada.

Cirka 10 miljoner människor lever med NASH i EU och antalet väntas öka, delvis på grund av ökade nivåer av fetma och typ 2-diabetes. Det är den ledande orsaken till levertransplantation och det saknas läkemedel för sjukdomen.

– Med den här finansieringen kommer vi att kunna vidareutveckla vår levermodell för NASH för att studera uppkomsten och nedbrytningen av leverfibros. Vi kommer att använda modellen för att identifiera förmodade läkemedelsmål involverade i regleringen av leverfibros och för att hitta nya läkemedelssubstanser som kan vända utvecklingen vid NASH för ytterligare kommersialisering, säger Magnus Ingelman-Sundberg.

Forskningen bedrivs i samarbete med HepaPredict AB, ett privat bolag som grundats av Magnus Ingelman-Sundberg and Professor Volker Lauschke, med stöd av KI Innovations AB.

Vill du ansöka till ERC Proof of Concept Grant?

Nu pågår ansökningsperioden för nästa runda av ERC Proof of Concept Grants med sista ansökningsdatum den 21 september. Alla forskare som tidigare erhållit anslag via någon av ERC:s kärnfinansieringsprogram (Starting, Consolidator, Advanced eller Synergy) är berättigade att delta.