Publicerad: 2017-05-03 11:31 | Uppdaterad: 2017-05-03 12:45

Läkemedel mot återfall i amfetaminberoende - ett steg närmare att förstå mekanismen för naltrexon

Antalet individer i världen som använder amfetamin är större än det för heroin och kokain tillsammans. Trots detta är det mycket färre som får behandling, och det har saknats läkemedel som förebygger återfall i amfetaminberoende.

I flera studier har Johan Franck och medarbetare visat att amfetaminets effekter kan dämpas av opiatantagonisten naltrexon, ett fynd som utvecklats i doktorsavhandlingar av Jenny Häggkvist (djurmodeller), Nitya Jayaram-Lindström (humanexperimentella modeller) och Joar Guterstam (hjärnavbildning; avhandlingen försvaras hösten 2017). I en ny studie av Jayaram-Lindström, Guterstam, Häggkvist, Franck et al., undersöktes effekten av naltrexon på amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning i hjärnan med PET och mikrodialys för att belysa verkningsmekanismen. Naltrexon hade ingen mätbar effekt på dopaminfrisättning efter akut amfetamintillförsel, men dämpade amfetamin-stimulerad dopaminfrisättning efter att amfetamin givits under en längre tid. Detta kan tyda på att opioidsystemet rekryteras i allt högre grad då ett intermittent bruk av amfetamin övergår i ett beroende. En tidigare klinisk prövning (Jayaram-Lindström et al., 2008) har visat att naltrexon minskar andelen amfetaminpositiva urinprover, ökar retention i behandlingen och andelen patienter som uppnår kontinuerlig drogfrihet. Dessa positiva resultat har även kunnat upprepas i senare kliniska prövningar (Tiihonen et al., 2012, Ray et al., 2015). Som ett resultat av denna forskning ingår naltrexon sedan 2015 i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (rekommendationsgrad 4) det första läkemedlet på denna indikation.

Länk till hela artikeln

Relaterade publikationer:

Relaterade publikationer:
Naltrexone attenuates the subjective effects of amphetamine in patients with amphetamine dependence.
Jayaram-Lindström N, Konstenius M, Eksborg S, Beck O, Hammarberg A, Franck J
Neuropsychopharmacology 2008 Jul;33(8):1856-63

The Effects of Naltrexone on Subjective Response to Methamphetamine in a Clinical Sample: a Double-Blind, Placebo-Controlled Laboratory Study.
Ray L, Bujarski S, Courtney K, Moallem N, Lunny K, Roche D, et al
Neuropsychopharmacology 2015 Sep;40(10):2347-56

Naltrexone implant for the treatment of polydrug dependence: a randomized controlled trial.
Tiihonen J, Krupitsky E, Verbitskaya E, Blokhina E, Mamontova O, Föhr J, et al
Am J Psychiatry 2012 May;169(5):531-6