Publicerad: 2013-01-29 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 14:23

Läkares hjärnaktivitet studeras

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med amerikanska forskare undersökt vad som händer i hjärnan hos behandlande läkare i mötet med en patient. Studien, som publiceras i Molecular Psychiatry, är ett första försök att med hjälp av magnetkamera (fMRI) fånga in behandlarens roll i den så kallade placeboeffekten

Framgångsrik behandling av smärta, ångest och depression är till stor del beroende av faktorer utöver beståndsdelarna i behandlingen eller läkemedlet  placeboeffekten. Tidigare forskning har visat att en viktig faktor som driver placeboeffekten är relationen mellan behandlare och patient. I kliniska prövningar kan effekten av olika behandlare till och med vara större än skillnaden mellan placebo och riktigt läkemedel. Men trots att man i mer än ett decennium har studerat vilka psykologiska och neurologiska processer som ligger bakom placeboeffekten hos patienten vet forskarna fortfarande väldigt lite om vad som händer i hjärnan hos behandlaren.

I den nu publicerade studien har forskare vid Karolinska Institutet, Harvard Medical School och Massachusetts General Hospital, de båda sista i Boston, USA, undersökt läkares hjärnaktivitet under tiden han eller hon behandlade en patient med smärta. Forskarna använde en så kallad funktionell hjärnavbildning med magnetkamera (fMRI). Patienten, som övertygande spelades av en skådespelare, fick först träffa läkaren vid en vanlig hälsoundersökning. I nästa steg av studien låg läkaren ner i magnetkameran, men hade fortfarande ögonkontakt med patienten/skådespelaren. Smärtlindringen aktiverades genom en knappdosa som läkaren hade i sin hand men det var inte alltid läkaren fick behandla sin patient, ibland instruerades läkaren att bara observera patienten när denne upplevde smärtan obehandlad.

– Under aktiv behandling såg vi att läkarna aktiverade områden i hjärnan som förknippas med empatisk förmåga, behandlingsförväntan och belöning. En tolkning är att behandlande läkare speglar patientens upplevelse i sig själva och att denna förväntanseffekt påverkar mötet med patienten och därmed utfallet av behandling, säger Karin Jensen, forskare vid Harvard men även knuten till Osher Centrum för Integrativ Medicin vid Karolinska Institutet.

Forskningen har finansierats av bland annat Vetenskapsrådet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) och Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

Publikation

Sharing pain and relief: neural correlates of physicians during treatment of patients.
Jensen K, Petrovic P, Kerr C, Kirsch I, Raicek J, Cheetham A, et al
Mol. Psychiatry 2014 Mar;19(3):392-8