Publicerad: 2021-09-22 11:09 | Uppdaterad: 2021-09-30 11:20

Läkare, arbets- och fysioterapeuter utbildade inom demens diplomerade av drottningen

På Drottningholms Slottsteater den 17e september 2021 diplomerades fem nya Silvialäkare, sex Silviaarbetsterapeuter och fyra Silviafysioterapeuter av H M Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets Magisterutbildning i demensvård på 60 hp. Deltagarna kan efter diplomeringen nu stolt titulera sig Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut.

Silvialäkare, sex Silviaarbetsterapeuter och fyra fysioterapeuter av H M Drottningen
Kursledare, Silviaarbetsterapeuter och Silviafysioterapeuter med H M Drottningen. Foto: Yanan Li

Magisterutbildningen i demensvård är en webbaserad distansutbildning som ges som uppdragsutbildning. Den är framtagen i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och utbildningen bedrivs på halvfart i två år. Målet är att deltagarna ska utveckla sin kompetens kring kognitiv svikt och demenssjukdomar, kunna hantera sitt arbete med större djup och trygghet och öka sin förmåga att arbeta personcentrerat. Uppgifter och ämnesfördjupningar kopplas till deltagarna kliniska arbete och resultatet kan användas på arbetsplatsen.

”Det har varit fantastiskt att få tid att fokusera på något som jag brinner för”

Karin Kjellström Hedskog, geriatriker i Stockholm, är en av de läkare som nu avlagt sin examen. Hon upplever att hon i stort sett dagligen har glädje av det som hon har lärt sig under utbildningen.

Diplomering av Silivaläkare med H M Drottningen.
Diplomering av Silivaläkare med H M Drottningen. Foto: Foto: Yanan Li

"Det bästa med utbildningen var att få möjlighet att fördjupa mig i ämnet kring demenssjukvård ur så många olika perspektiv. Även om jag har flera år bakom mig som geriatriker och även har arbetat på minnesmottagning, var det tydligt hur viktigt det är att få tid för reflektion, litteraturstudier och inte minst att höra hur kollegor på andra orter, i andra regioner och inte minst i andra länder, tänker och arbetar med demenssjukvård. Det har varit fantastiskt att få tid att fokusera på något som jag brinner för", säger Karin.

”Jag känner mig väldigt stolt över att jag har fått denna möjlighet”

Jenifer Lozada, som arbetar som fysioterapeut på Stureby vård- och omsorgsboende, är en av fyra fysioterapeuter som blivit diplomerade. Hon är också väldigt nöjd med utbildningen då hon upplever att hon blivit bättre på sitt jobb och har fått med sig mycket kunskap och många nya idéer om hur hon kan hjälpa människor med demens.

"Jag känner mig väldigt stolt över att jag har fått denna möjlighet att kunna utvecklas som fysioterapeut inom demensområdet. Det är givande att kunna sprida kunskap om demens i verksamheten. Det finns ett behov av en bättre kunskapsbas kring demenssjukdom och jag känner nu att jag kan bidra till att öka kunskapen kring demens på min arbetsplats", säger Jenifer.

Även arbetsterapeuten Moa Karlsson som arbetar på vård- och omsorgsboendet Mälarbacken i Stockholm är stolt över sin nya titel som Silvaarbetsterapeut.

"Som Silviaarbetsterapeut känner jag att jag har ett stort ansvar att använda och sprida kunskapen jag har fått om demenssjukdom", säger Moa, som var en av deltagarna som höll tal på ceremonin.

Nästa omgång av magisterutbildningen för arbets- och fysioterapeuter startar i slutet av september 2021.  Magisterutbildningen för läkare har planerad start i november 2021.

Kontakt

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator