Publicerad: 2019-02-20 17:00 | Uppdaterad: 2019-02-20 18:53

Kombinationsbehandling kan vara fördelaktigt vid schizofreni

Vid underhållsbehandling av schizofreni kan vissa kombinationer av två antipsykotiska läkemedel kopplas till lägre risk för återfall, jämfört med behandling med endast ett läkemedel. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry. Resultaten borde leda till ändring av dagens behandlingsriktlinjer som kategoriskt avråder från kombinationsbehandling, anser forskarna.

Effekten av att kombinera flera olika antipsykotiska läkemedel för att förhindra återfall i schizofreni är omdiskuterad, och generellt anses sådan kombinationsbehandling vara sämre för patienten. Men beläggen för detta är osäkra och kombinationsbehandling förekommer.

Nu har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en stor registerbaserad studie för att undersöka om det finns någon skillnad i risken för återfall i schizofreni, om patienten använder en kombination av antipsykotiska läkemedel jämfört med om hen använder endast ett läkemedel, så kallad monoterapi.

62 000 patienter studerades

Studien baseras på drygt 62 000 patienter; alla som behandlades på sjukhus för schizofreni i Finland åren 1972-2014. Forskarna följde patienterna för att se i vilken grad de blev återinlagda på sjukhus för psykiatrisk vård, vilket användes som en markör för återfall i schizofreni. Medianuppföljningstiden var drygt 14 år och för att undvika felkällor användes varje person som sin egen kontroll.

Resultaten visar att kombinationsbehandling generellt var kopplat till något lägre risk för återinläggning jämfört med behandling med ett läkemedel. Alla typer av kombinationer var dock inte fördelaktiga jämfört med monoterapi. Kombination av läkemedlen klozapin och aripiprazol visade bäst resultat och gav 14-23 procent lägre risk för återinläggning jämfört med endast klozapin, som var den monoterapi med bäst resultat.

Möjliggör uppdatering av riktlinjer

I dag säger behandlingsriktlinjer för schizofreni att kombinationer av flera antipsykotiska läkemedel ska undvikas. Den här studien borde ändra på det, menar Jari Tiihonen, specialistläkare och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.

– Våra resultat tyder på att behandlingsriktlinjerna borde tona ner rådet att undvika kombinationsbehandling. Bevisen för att kombinationsbehandling är bättre är möjligen få, och det vi har visat behöver bekräftas i andra länder. Men det finns inga bevis alls för att monoterapi skulle vara bättre för underhållsbehandling av schizofreni, säger Jari Tiihonen.

Forskningen finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet i Finland och Finlands akademi. I studien deltog även forskare vid Östra Finlands universitet, Niuvanniemi sjukhus, EPID research Oy, Hofstra Northwell School of Medicine, The Zucker Hillside Hospital, Charité Universitätsmedizin and Social- och hälsovårdsministeriet i Finland.

Inga företag har finansierat studien, men flera av författarna har tidigare mottagit finansiering/arvoden av läkemedelsbolag i olika sammanhang. Två av författarna är anställda av kontraktsforskningsbolaget EPID Research. Se den vetenskapliga artikeln för mer information om potentiella intressekonflikter.

Publikation

Association of Antipsychotic Polypharmacy vs Monotherapy With Psychiatric Rehospitalization Among Adults With Schizophrenia
Jari Tiihonen, Heidi Taipale, Juha Mehtälä, Pia Vattulainen, Christoph U. Correll och Antti Tanskanen
JAMA Psychiatry, online 20 februari 2019, doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4320