Publicerad: 2023-02-13 11:45 | Uppdaterad: 2023-02-22 16:32

KI:s största klimatbovar är inköp och resor

Dekorativ bild
Foto: Getty Images.

En kartläggning av KI:s utsläpp av växthusgaser visar att de största utsläppen kommer från inköp av varor och tjänsteresor. Nu stärks klimatarbetet inom flera områden.

Portrait of Karin Dahlman-Wright.
Karin Dahlman-Wright, professor vid Karolinska Institutet. Foto: Gustav Mårtensson

Rådet för miljö och hållbar utveckling har låtit genomföra en klimatkartläggning för år 2019. Målet var att få en övergripande bild av KI:s utsläpp av växthusgaser. 

– Vi vill skärpa vårt interna klimatarbete och behövde en bas för vårt arbete. Resultatet av kartläggningen var inte överraskande i sig, den bekräftar vilka områden vi behöver fokusera på, säger Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet, och vice ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling.

Fokus på tre områden

Resultatet från klimatkartläggningen visar att största utsläppen kommer från inköp av varor (45 procent) och tjänsteresor (25 procent). Därefter följer köpta tjänster (12 procent), personal och övrigt (12 procent) samt fastigheter (6 procent). 

Nu går arbetet vidare med fokus på de tre områdena: inköp av varor, resande, samt livsmedel och catering. 

– Vi arbetar tillsammans med KI:s miljösamordnare för att undersöka hur vi kan anpassa processer vid upphandling för att minska klimatpåverkan från inköp. 

När det gäller resande pågår sedan tidigare en uppdatering av riktlinjerna för tjänsteresor som planeras gå i mål under våren. Här betonas bland annat vikten av att välja tåget istället för flyget, både för resor inom landet och till närliggande platser i Europa. 

– Flyget är en stor utsläppskälla och riktlinjerna kommer att spegla det. De senaste åren har det också skett en stor förändring där många redan väljer tåget framför flyget, säger Karin Dahlman-Wright. 

– När det gäller resor där det enda alternativet är flyg så är det viktigt att i första hand välja direktflyg framför flygresor med mellanlandningar. 

Det tredje fokusområdet är livsmedel och catering där ett insatsområde är att minska dagens matsvinn, särskilt efter större evenemang och möten. 

Nationellt samarbete

Lösningarna söks inte bara inom KI utan även nationellt. Inom ramen för lärosätenas klimatnätverk samarbetar cirka 38 akademier för att tillsammans hitta vägar för att uppfylla Parisavtalet. 

– Där är vi mycket aktiva och bland de 13 nyckelområden som vi arbetar med finns frågor som rör upphandling, inköp och resor. 

Klimatkartläggningen kommer att presenteras under KI:s hållbarhetsdag den 24 maj. 
 

Har du frågor eller förslag kring miljöarbetet?

Alla medarbetare välkomnas till att ge förslag på hur KI:s koldioxidavtryck kan minskas ytterligare genom att mejla miljo@ki.se.