Publicerad: 2022-08-25 08:49 | Uppdaterad: 2022-08-29 14:25

KI:s hjärnavbildningslabb blir världsledande tack vare nytt anslag från Vetenskapsrådet

Daniel Lundqvist och Christoph Pfeiffer sitter bredvid en avbildad hjärna.
KI:s världsledande hjärnavbildningslabb uppgraderar den tekniska utrustningen efter stort anslag från Vetenskapsrådet. Från vänster: Daniel Lundqvist och Christoph Pfeiffer. Foto: Erik Flyg

Det nationella MEG-labbet vid Karolinska Institutet är redan i dag det enda labbet i Sverige med utrustning för att i realtid mäta hjärncellernas aktivitet över hela hjärnan. Nu uppgraderas den tekniska utrustningen med ett nytt sensorsystem vilket gör att labbet blir internationellt ledande inom sitt fält.

Metoden magnetencefalografi, MEG, används bland annat vid utredning av epilepsipatienter. 

– Den kliniska nyttan är huvudsakligen inom utvärdering av epilepsi, särskilt som en del av planeringen inför kirurgiska ingrepp för att mildra svårare fall av sjukdomen, säger Daniel Lundqvist, hjärnforskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI. 

Får åtta miljoner från VR

Genom ett strategiskt anslag på drygt åtta miljoner kronor kan labbet nu investera i nästa generations MEG-sensorer, On-scalp MEG,  som gör det möjligt att placera sensorerna direkt på huvudet och därmed närmare hjärnan. Något som ger en betydligt högre detaljrikedom än dagens MEG-system. 

– Nu får vi en avsevärt bättre förmåga att identifiera källan till ett epileptiskt anfall vilket kan hjälpa patienterna enormt. De nya sensorerna möjliggör en mycket lovande utveckling, både av metodens kliniska nytta och som ett hjärnforskningsverktyg, säger Daniel Lundqvist. 

Genom strategiskt stöd från KI kommer metoden att göras tillgänglig för användare från hela landet.

Hjärnavbildningsmetoden MEG används också för att bättre förstå neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom, samt vid forskning inom kognitiv neurovetenskap. 

Enklare att anpassa efter barn

On-scalp MEG ger en högre detaljrikedom och möjliggör för nya mätningar, inte minst för att öka kunskapen om hjärnans aktivitet hos barn och unga. Tack vare att mätutrustningen kan anpassas efter huvudets storlek och form blir den lättare att använda på barn. 

– Vi gör redan många mätningar på barn och detta kommer att ge mätningar med avsevärt högre kvalitet och detaljrikedom.  I dag finns inget annat liknande labb i världen med ett system där så många On-scalp MEG-sensorer kan placeras direkt på huvudet. Vi är en av få verksamheter som kan ta oss an ett så komplext system tack vare vår samlade kunskap och erfarenhet, säger Christoph Pfeiffer, enhetschef vid NatMEG.  

Här görs just nu cirka 1–2 epilepsiutredningar per månad och labbet är öppet för alla forskargrupper i Sverige som behöver avancerade elektrofysiologiska metoder för att studera hjärnans funktion. Labbet utgör även ett viktigt stöd för att utveckla nya generationer av MEG-sensorer, bland annat i samarbete med Chalmers tekniska högskola.

MEG-labb i världen

On-scalp MEG finns i dag endast vid ett tiotal laboratorier i världen och oftast med mellan 10–50 sensorer. NatMEG vid KI placerar sig i den internationella toppklassen genom den nya systemet med hela 128 sensorer. 

On-scalp MEG använder optiskt pumpade sensorer som i realtid fångar upp svaga förändringar i magnetfältet som genereras av den postsynaptiska aktiviteten hos hjärnans nervceller. För att utvinna mer av den information som fångas in har forskarna utvecklat ett eget AI-stött analysverktyg.