Publicerad: 2022-02-24 08:51 | Uppdaterad: 2022-03-10 10:19

KI tilldelas EU-stöd för stort projekt om kemikalierisker

Provrör på rad med vätska i.
KI tilldelas EU-stöd för stort projekt om kemikalierisker Foto: Getty Images

EU har beviljat Karolinska Institutet stöd för flertalet nya projekt inom programmet Horizon Europe, unionens viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Det största av dem är PARC som ska bidra till en säkrare kemikaliehantering och förbättra dialogen mellan forskare och myndigheter.

‒ Det känns fantastiskt spännande. Projektet har verkligen möjlighet att påverka, säger Anna Beronius, forskarassistent vid Institutet för miljömedicin (IMM) och KI:s kontaktperson för PARC.

Fokus för Horizon Europe är att tackla klimatförändringar, att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling samt att stärka unionens konkurrenskraft och tillväxt. En nyhet inom programmet är klustret Hälsa, där utvalda projekt ur den första stora ansökningsomgången nyligen beviljades. I hård konkurrens tilldelades Karolinska Institutet stöd för 15 nya projekt. Bland dem PARC (Partnership for the Assessment of Risk from Chemicals) som är ett multinationellt samarbete med ungefär 200 projektpartners.

‒ Visionen är att skapa ett tätare samarbete mellan akademisk forskning och de myndigheter som bedömer och hanterar risker med kemikalier. Målet är ett samhälle där kemikalier i vår omvärld varken skadar människors hälsa eller miljön, säger Anna Beronius.

PARC har en beräknad budget på 400 miljoner kronor, varav EU bidrar med hälften och resten finansieras av de deltagande parterna. Anna Beronius beskriver det som en gemensam kraftansträngning för att förbättra hur risker med kemikalier identifieras och utvärderas.

‒ Vi lever i en värld där kemikalier finns överallt. Utvecklingen går fort och ibland har kemikalieregleringen svårt att hänga med. Det är viktigt att de kemikalier som finns på marknaden är säkra att använda, säger hon.

Historiska exempel som utsläpp av PFAS i dricksvatten visar att kemikalier som aldrig borde ha godkänts för marknaden släpptes fram ändå, med konsekvenser för hälsa och miljö som följd.

‒ Att de kemikalierna en gång i tiden godkändes visar på brister i lagstiftning, tester och riskbedömningar. Det är just sådant vi genom det här projektet vill förbättra för att undvika liknande misstag i framtiden, säger Anna Beronius.

Samtliga KI-forskare knutna till PARC arbetar på Institutet för miljömedicin. Arbetet kommer att fokusera på utvärdering och utveckling av metoder för att bedöma kemikaliers hälsorisker samt att förse relevanta myndigheter med såväl användbara metoder som ny kunskap. Det kommer till exempel att handla om hur exponering av kemikalier i befolkningen ska mätas, hur nya djurfria testmetoder ska användas och hur stora mängder data på området kan kvalitetssäkras och göras tillgänglig.

PARC-projektet startar under 2022 och kommer att pågå i sju år framöver.