Publicerad: 2023-01-30 16:27 | Uppdaterad: 2023-02-01 19:09

KI-professor Anna Martling expertmoderator vid EU:s cancerkonferens: ”Ett tydligt mål är en mer jämlik vård inom hela EU”

Porträtt på Anna Martling vid en stenmur.
Anna Martling i Almedalen 2022 Foto: Cecilia Odlind

Det svenska ordförandeskapet i EU inleddes vid årsskiftet och det märks, inte minst för frågor som rör hälso- och sjukvård. Anna Martling, överläkare och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, leder EU:s cancerkonferens som äger rum i Stockholm den 1 februari.

Berätta mer – vad handlar det här om?

– Det handlar om ett stort EU-gemensamt projekt, kallat Europe’s Beating Cancer Plan, som EU-kommissionen enades om år 2021. Det är en ambitiös plan med högt satta mål för förbättring längs hela vårdkedjan vid cancersjukdom – från prevention och tidig upptäckt till behandling och eftervård. Frankrike och Tjeckien, som var ordförandeländer i EU innan oss, har drivit olika frågor i cancerplanen. Nu när Sverige är ordförandeland ska vi fortsätta se till att EU:s cancerplan blir verklighet i varje medlemsland. 

Vad ska ni prata om just den 1 februari?

– Då har vi fokus på prevention, tidig upptäckt och datadriven cancervård. Det sistnämnda handlar om möjligheten att kunna dra slutsatser både inom forskning och i behandlingsrekommendationer utifrån stora mängder data – men också om att styra sjukvård och göra kvalitetsuppföljningar utifrån stora mängder data. 

Vilken är din roll under den här dagen?

– Inför varje session ska jag göra en introduktion till ämnet. Jag ska kort beskriva var vi står i dag, vilka problem som föreligger och vilken potential som bör tas tillvara inom de områden som ska diskuteras, det vill säga prevention, tidig upptäckt och datadriven cancervård. Jag är som en expertmoderator. Det finns en annan moderator också som kommer att leda mötet, fördela ordet och ställa frågor, journalisten Nedjma Chaouche. 

Vilka kommer att vara där?

– Varje medlemsland får utse tre personer så det blir totalt ett hundratal personer, framför allt politiker, beslutsfattare, policymakers och olika experter. 

Har Karolinska Institutet haft någon mer roll i den här dagen?

– Vi har varit väldigt aktiva i framtagandet av fokusområden för programmet och lämnat tips på bra föreläsare. Jag har också varit bollplank åt Nedjma Chaouche i hennes jobb att sålla fram vad som är viktigt och hur man kan formulera spetsiga frågor. 

Eftersom det här mötet hålls på en politisk nivå finns ju en möjlighet till ansvarsutkrävande. Vad säger du om det?

– Det är sådana diskussioner vi ska föra under mötet – vad krävs för att uppnå målen i EU:s cancerplan? Vad kan EU göra för att driva på och hjälpa till för att de här ambitiösa målen ska bli av? Det här är frågor som avspeglas i programmet. Det är därför deltagarna är politiker, beslutsfattare, policymakers. De olika medlemsländerna måste dra varandra och ha ett ömsesidigt kunskapsutbyte. Ett tydligt mål är en mer jämlik vård inom hela EU.

 

Två av målen i EU:s cancerplan

  • År 2030 ska 90 procent av flickorna och en signifikant del av pojkarna som bor i EU:s medlemsländer vara vaccinerade mot HPV. 
  • År 2025 ska 90 procent av de EU-medborgare som har nytta av screeningprogram mot bröst-, cervix- eller tarmcancer erbjudas sådana undersökningar.