KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

View expanded
View compact

25 januari

25 januari 13:00 - 16:00
Sune Bergströmaulan, Karolinska universitetssjukhuset Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Välkomna till CLINICUMs första metodstödsträff för forskare där vi kommer att berätta mer om hur du som forskare kan få hjälp med biostatistik, bioinformatik och hälsodatafrågor i din forskning.
Föreläsningar och seminarier
25 januari 15:00 - 16:00
Room Tor, Centrum för Arbets och Miljömedicin, Solnavägen 4, 10th floor
Annan
Speaker: Nils Hamnerius, Lunds University
Föreläsningar och seminarier
Institutet för miljömedicin

26 januari

26 januari 9:00
Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt via Zoom
Campus Flemingsberg
The Single Leg Squat in clinical testing. Aspects of reliability, validity, and associated factors.
Disputationer
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Fysioterapi

29 januari

29 januari till 17 april
Syftet med kursen är att stödja dig som universitetslärare/handledare i att utveckla din förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar, som stöttar studenters lärande.
Intern kurs och fortbildning

31 januari

31 januari till 19 april
Kursens mål är att öka din medvetenhet om hur du skapar summitiva bedömningar för att mäta studenternas lärande. Kursen syftar också till att stimulera ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande.
Intern kurs och fortbildning
31 januari 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

1 februari

1 februari till 7 mars
Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande/verksamhetsförlagd utbildning (VIL/VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning

2 februari

2 februari 9:00 - 13:00
Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus
Pathophsyiology of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries and takotsubo syndrome
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

5 februari

5 februari 9:00 - 12:00
Återkommer med lokal
Campus Solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Intern kurs och fortbildning
5 februari 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

16 februari

16 februari 10:00 - 13:00
Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd
Danderyds sjukhus
Diverticular disease of the colon - risk factors and validation of diagnosis
Disputationer
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

23 februari

23 februari 9:00 - 12:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

12 mars

12 mars till 28 maj
Online
Utveckla din kompetens för att undervisa på ett internationellt universitet.
Intern kurs och fortbildning
12 mars 15:00
Online
Triangulation of Evidence
Föreläsningar och seminarier
Institutet för miljömedicin

14 mars

14 mars 9:00 - 12:00
Utbildningen krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete med farliga kemiska produkter, som innehåller vissa allergiframkallande ämnen. Mer information på Medarbetarportalen under Kemikaliesäkerhet.
Intern kurs och fortbildning

19 mars

19 mars till 18 november
Plats: Zoom förutom 21/5 då plats är Campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Delta i vår seminarieserie om “Jämlik vård”, ledd av Anna Jervaeus och Susanne Andermo. Seminarierna kommer att ge ett tvärvetenskapligt perspektiv på normer inom hälso- och sjukvård. Serien riktar sig till doktorander och post-docs.
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, PUF-V, FIV, FIH, Mälardalsområdets forskaskola i vårdvetenskap

20 mars

20 mars till 2 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning

25 mars

25 mars 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2024 fortsätter vi att erbjuda kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion- och fördjupningsnivå.
Intern kurs och fortbildning

9 april

9 april till 15 maj
Online
Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.
Intern kurs och fortbildning
9 april 9:00 - 15:00
NEO - rum DNA 5105
Campus Flemingsberg
Välkommen!
Internt möte
KI webbförvaltning
2023-06-09