KI-kalendern

På den här sidan kan du söka fram och prenumerera på kalenderhändelser. Välj tidsperiod, ämne, plats eller typ av event, eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram och prenumerera på kalenderhändelser.

20 April

20 April 13:00 - 16:00
Nobel Forum, Nobels väg 1, Solna
Campus Solna
Seminariet presenterar resultat från ett omfattande FORMAS finansierat forskningsprogram som har följt unga från skolan till medelåldern. Utifrån resultaten diskuteras hur olika aktörer kan främja hälsan. Seminariet är av särskilt intresse för verksamma inom folkhälsoarbete, skola och utbildning,…
Föreläsningar och seminarier
Selander
20 April 17:00
Hagströmerbiblioteket, Annerovägen 12, Solna
Annan
Jonas Falck – bland svallgrus och horisonter
Tor. 23 mars kl. 17.00-19.00
Konstnären Ida Rödén ger en visning på av sin utställning i Tingssalen tillsammans med Anna Lantz.
Utställningen som är förlängd tom 21 april 2023 är en del av Konstens år på Hagströmerbiblioteket.…
Föreläsningar och seminarier

21 April

21 April 9:00
Inghesalen, Tomtebodavägen 18A, Solna
Campus Solna
Titel: Healthcare when the bets are off: Symptoms, Trajectories and Treatment of individuals with Gambling disorder
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
21 April 9:00
CMM, L8:00, Visionsgatan 18.
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Studies of the immunopathogenesis of arthritis, with an emphasis on the alarmin HMGB1.
Disputationer
Medicin, Solna
21 April 9:00
Solen 4U, Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Välkommen till Niki Väshäsarjas disputation med titeln: Antibiotic prophylaxis in dentistry for the prevention of infective endocarditis.
Disputationer
Odontologi
21 April 9:00
Jan Lindsten, A4:04
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Radiotherapy in advanced head and neck cancer
Disputationer
Onkologi-Patologi
21 April 9:00
Sal Ihre (hiss P, plan 0)
Södersjukhuset
Early life exposures and lung function development
Disputationer
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
21 April 9:00 - 12:00
Campus Solna
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning
21 April 10:00 - 12:00
Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Microsoft 365 (tidigare Office 365) och Microsoft Teams.
Intern kurs och fortbildning
21 April 13:00 - 14:00
Online
Du som är redaktör eller innehållsägare på ki.se är välkommen till digital drupalverkstad.
Annan

24 April

24 April till 21 Maj
Campus Solna
Utbildningen Att undervisa i etik vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Exempelvis lärare och andra som handleder läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter, tandläkarstudenter under verksamhetsförlagd…
Intern kurs och fortbildning
Lärande, Informatik, Management och Etik

25 April

25 April till 26 April
Den 25-26 april hålls Svensk förening för hälsoekonomis (SHEA) konferens i Stockholm.
Konferenser och symposier
Rehnberg
25 April 11:00
Stora konforerensrummet, plan 10, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, och via Zoom (https://ki-se.zoom.us/j/6019910648)
Campus Solna
Välkommen till ett nytt ARC-seminarium som gästas av Gustav Nilsonne, docent vid Karolinska Institutet och forskare vid Stockholms universitet, tisdagen den 125 april 2023, kl. 11:00. Det går även att ansluta till seminariet via Zoom.
Föreläsningar och seminarier
ARC, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
25 April 13:00 - 17:00
Room John, Widerströmska Huset (Solna Campus)
Campus Solna
We welcome you to a workshop on scientific peer review featuring presentations from a journal editor and an academic writing instructor.
Föreläsningar och seminarier
25 April 13:00
Biomedicum rum B0317
Campus Solna
Välkommen till ett av MTCs cell- och tumörbiologiseminarier, den 25 april kl 13.00, med Mattias Löhr, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, Karolinska Institutet.
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Cell- och molekylärbiologi
25 April 13:15 - 14:00
Zoom
Online
På 30 minuter kommer databasen Alliance of Genome Resources att presenteras. Databasen rekommenderas av Journal of Nucleic Acid Research (NAR), i deras databas-edition 2020. Med denna databas kan du göra molekylära jämförelser mellan olika försöksdjursmodeller.
För doktorander och forskare…
Föreläsningar och seminarier

26 April

26 April 10:00 - 16:00
Online
En gång per termin har vi en introduktionsdag på KI, där vi hälsar alla nya medarbetare välkomna.
Intern kurs och fortbildning
26 April 12:00 - 13:00
Zoom
Online
Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till denna digitala drop in-workshop för att få support.
Intern kurs och fortbildning
26 April 13:00 - 16:00
Zoom
Online
Under våren 2023 erbjuds flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL), både introduktion och fördjupning.
Intern kurs och fortbildning
26 April 15:00 - 17:00
Alfred Nobels allé 11, lokal meddelas senare
Campus Flemingsberg
Medarbetare, studenter, lärare, kliniker, forskare och alumner - alla är välkomna! Ingen anmälan behövs.
Föreläsningar och seminarier
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
KI webbförvaltning
2022-06-08