Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

24 sep 2020

Zoom-möte
Annan
The Widerströmska Equal Rights Network (WERN), which includes the equal treatment representatives of the GPH, CNS, KBH, and LIME Departments at Karolinska Institutet, announces a Zoom Seminar on the current status and advances of the research and collaboration programme on gender-based violence,…
Föreläsningar och seminarier
Klinisk neurovetenskap, Global folkhälsa, Kvinnors och barns hälsa, Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Online
Annan
Studying at a Swedish university can feel disorienting and confusing, and your professors may have expectations of you that are different from those found in your home country. This short workshop will introduce you to the conventions of university study in Sweden, allow you to ask questions and…
Föreläsningar och seminarier

25 sep 2020

J3:13 Marc Bygdeman
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Disputationer
Kvinnors och barns hälsa
till
IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin
Petrénsalen, Nobels väg 12A, Solna
Campus Solna
Disputationer
Institutet för miljömedicin

28 sep 2020

till
Online
Annan
As a Master’s student, you are expected to find, integrate and correctly cite scientific sources in your own writing. The KI library allows you to access thousands of scientific journals and a variety of comprehensive databases. During this workshop, you will learn how to use these resources…
Föreläsningar och seminarier

29 sep 2020

till
Campus Flemingsberg
Tema internationalisering i administrationen
Intern kurs och fortbildning
till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
till
Denna Stepping Stone-kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledaruppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) / verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Online.
Annan
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för att bygga, organisera och kommentera ett referensbibliotek med hjälp referenshanteringsprogrammet Endnote. Endnote används också för att infoga citeringar och litteraturlistor i Word enligt olika referensstilar…
Föreläsningar och seminarier
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

30 sep 2020

till
Kurs för dig som vill utnyttja de smarta funktionerna i Word och jobba effektivare
Intern kurs och fortbildning
till
Online.
Annan
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och…
Föreläsningar och seminarier

1 okt 2020

till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
till
Online
Annan
As a Master’s student, you are expected to read and comprehend complex academic texts. During this workshop, you will learn techniques and strategies for doing so. In addition, you will practice reading strategically, that is, reading to improve critical thinking, to build vocabulary, and to…
Föreläsningar och seminarier

2 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte alltid ett enkelt beslut och det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Syftet med den här workshopen är att introducera olika verktyg som stödjer dig i att göra ett informerat val. Under workshopen diskuterar vi faktorer som…
Föreläsningar och seminarier

6 okt 2020

till
Campus Solna
Tema internationalisering i administrationen
Intern kurs och fortbildning
till
Online.
Annan
Som doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Förlag använder också detta och liknande verktyg för att granska…
Föreläsningar och seminarier

7 okt 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Online
Annan
At university, you are expected to not just absorb and reproduce what you read, but to assess information critically, evaluate arguments and successfully integrate different and sometimes conflicting sources into your writing. During this workshop, you will learn strategies and practice techniques…
Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbteam
2020-06-08