Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

12 jun 2020

till
Kursen är för dig som vill ha en introduktion till Office 365 och Microsoft Teams.
Intern kurs och fortbildning
till
Zoom
Annan
Välkommen till en drop-in workshop där vi delar tips och tankar kring digital examination på distans med systemet Inspera. Workshopen är ett tillfälle att diskutera pedagogiska frågor utöver de som tas upp under utbildningen kring systemets användning.
Föreläsningar och seminarier
Online via Zoom
Annan
Välkommen till Katrine De Angeles halvtidskontroll med titeln: "Does mHealth improve routine defaulter tracing experiences and practices for PMTCT? Insights from option B+ in Western Kenya". Seminariet kommer att hållas online via Zoom.
Halvtidskontroller
Global folkhälsa, Ekström
Gustaf Retzius, Berzelius väg 3
Campus Solna
Titel: Investigating and explaining sex differences in episodic memory
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
Zoom-möte
Annan
Titel: How to implement digital interventions for problematic alcohol use among ADHD patients in psychiatry: A bumpy ride
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
Alfred Nobels Allé 8, ANA Futura, Lecture hall 9Q (Månen) / ZOOM möte
Campus Flemingsberg
Disputationer
Campus Syd
Alfred Nobels Allé, ANA futura plan 9, Von Behring ZOOM
Campus Flemingsberg
Titel på avhandlingen: "Innate-like T cells in the immunopathogenesis of HIV-1 infection"
Disputationer
Campus Syd, Medicin, Huddinge

15 jun 2020

till
Eva & Georg Klein Lecture Hall (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
The SciLifeLab symposium will present the ongoing work, introduce new fellows and familiarize with the research environment at SciLifeLab.
Föreläsningar och seminarier
till
Widerström building, Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Välkomna att bidra till en trivsam arbetsmiljö på plan 4! Tillsammans röjer vi upp det som behöver röjas upp i de gemensamma ytorna och avslutar med törstsläckande och tilltugg!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik

16 jun 2020

Föreläsningssal CMB, Berzelius väg 21, (entré på baksidan av CMB-byggnaden)
Campus Solna
Titel: Cerebral oedema after reperfusion therapy in patients with ischaemic stroke: predictors, outcomes and treatment
Disputationer
Klinisk neurovetenskap
Lecture hall Petrén, Nobels väg 12B , Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Julian Mario Starks disputation med titeln "A study on the role of T helper cells in allergic inflammation".
Disputationer
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Coquet
till
Zoom möte
Annan
Välkommen på Karl Annusvers halvtidskontroll med titeln: "Epidermal Stem Cells At The Point Of No Return"
Halvtidskontroller
Biovetenskaper och näringslära
till
KI:s fakultetsråd bjuder in alla medarbetare, studenter och anknutna att delta i ett webbinarium för att diskutera hur KI kan och bör bidra under en pandemi och vilka lärdomar vi kan göra för framtiden.
Föreläsningar och seminarier
Biblioteket, Centrala förvaltningen, Campus Solna, Campus Syd, Minirapporterade, generell, Campus Nord, Undervisning och lärande
till
Zoom
Annan
Canvas grundpubliceringskurs ger dig grunderna som du behöver för att kunna skapa och redigera ditt kursmaterial i ett kursrum i Canvas. Kursen är på distans i Canvas med ett uppstartsmöte och en avstämning efter kursen slut.
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och lärande
till
Online
Annan
Välkommen till ett kort webinarie och lär dig mer om bibliotekets avtal för öppen publicering.
Biblioteket (KIB) har avtal med många olika förlag som ger KI-forskare möjlighet att publicera öppet tillgängligt (open access) utan avgifter. Här får du veta hur du gör, praktiska tips och…
Föreläsningar och seminarier

17 jun 2020

till
9Q, Alfred Nobels allé 8, plan 9/ Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68795718437
Campus Flemingsberg
Avhandlingens titel: Extensive tooth wear in adults; classification and prosthetic treatment
Disputationer
Campus Syd, Odontologi
Center for Molecular Medicine (CMM) , Lecture hall, L8:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Immunometabolic network interactions of the kynurenine pathway in cutaneous malignant melanoma
Disputationer
Medicin, Solna
Nya Karolinska, A11:04 Rum Älgen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Osteoradionecrosis – riskfactors and reconstructive outcome
Halvtidskontroller
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Öron näs o halssjukd
till
Zoom
Annan
Quiz i Canvas kan användas för mer än enbart examination tex för att aktivera studentens lärande i samband med aktiviteter som sker innan ni träffas face-to-face eller i Zoom. Du kan skapa interaktiva quizzar med korta frågor eller ett frågeformulär där studenten skickar in egna frågor som kan…
Intern kurs och fortbildning
DA
drupal admin
2019-05-07