Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

7 feb 2020

A0412, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Titel: 'Impact of MYC targeting in metabolic reprogramming in human cancers'.
Halvtidskontroller
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

10 feb 2020

till
Annan
This online course is a general introduction to global health. It's conducted fully online through individual studies of video lectures, assignments and quizzes.
Intern kurs och fortbildning
till
Bioclinicum, J3:04 Torsten N Wiesel
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Mini-symposium on lymphoid malignancies in honour of Visiting Professor Kostas Stamatopoulos.
Konferenser och symposier
Molekylär medicin och kirurgi, Klinisk genetik

11 feb 2020

till
Datorsal Ada Lovelace
Campus Solna
Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till dec 2020.

Vill du veta hur du skapar en quiz eller ett test i Canvas? Hur du använder frågebanker? Hur du skapar frågor? Kopierar dem?
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och lärande

12 feb 2020

Faculty Club, Biomedicum, plan 10, Solnavägen 9, Solna
Campus Solna
Välkommen till FYFA forskarfika med Merve Kacal från Helin Norbergs grupp på onsdag den 12 februari 2020 kl. 14:30.
Annan
Fysiologi och farmakologi
till
Konferensrum 507, Aula Medica
Campus Solna
Webbteamet bjuder in till Drupalverkstad.
Annan

13 feb 2020

till
Gene (5108), Neo, Blickagången 16
Campus Flemingsberg
Föredragshållare:
Athanasia Christakou (Linda Lindströms grupp)
Jianjiang Hu (Staffan Strömblads grupp)
Pablo Fernandez Pernas (Rune Toftgårds grupp)
Föreläsningar och seminarier
Biovetenskaper och näringslära
till
Lundström, Alfred Nobels allé 8, plan 8
Campus Flemingsberg
DENTMED forskningsseminarieserie
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Odontologi
till
Entrén Universitetsbiblioteket, Ana 8, campus Flemingsberg
Campus Flemingsberg
Välkommen till vårens seminarieserie "Student - bli inspirerad av en professor" som bjuder på lunchföreläsningar med olika spännande teman. Lunchmacka och dryck serveras, först till kvarn, kom gärna i god tid.
Föreläsningar och seminarier
till
Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm
Annan
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i samarbete med institutionen för global folkhälsa, bjuder in till en föreläsningen "Using Prevention Science to Guide Community Action". Temat är programmet ”Communities That Care” och vilka insatser som kan vända utvecklingen bland unga.
Föreläsningar och seminarier
Global folkhälsa

14 feb 2020

Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Välkommen till Joel Rasmusons disputation - "Neutrophil-induced endothelial barrier dysfunction in acute inflammation : mechanisms and therapeutic strategies" - kl. 09:00 den 14 februari 2020.
Disputationer
Fysiologi och farmakologi, Microcirkulationsfysiologi
BioClinicum J3:11 Birger & Margareta Blombäck, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Coordination of gene expression programs
Disputationer
Onkologi-Patologi
Hörsalen på Gustavsbergs vårdcentral, Gustavsberg
Annan
Titel: Cognitive Behavioral Therapy for Stress-Related Disorders
Disputationer
Klinisk neurovetenskap

18 feb 2020

Stora konferensrummet, avdelningen för försäkringsmedicin, Berzelius väg 3, plan 6
Campus Solna
Titel: The socioeconomic burden of MS: Economic situation, healthcare costs and productivity losses among working-aged people diagnosed with MS in Sweden
Halvtidskontroller
Klinisk neurovetenskap
Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 A
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information kommer inom kort.
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

19 feb 2020

till
ANA 10, rum 515
Campus Flemingsberg
Canvas är KIs nya lärplattform och vi är i implementeringsfasen som pågår fram till dec 2020.

Zoom är ett kraftfullt video-konferenssystem. Vi går igenom de grundläggande funktionerna i Zoom, och hur verktyget används genom Canvas.
Intern kurs och fortbildning
Undervisning och lärande
till
Föreläsningssal Hjärtat, Målpunkt J, plan 5
Danderyds sjukhus
Handledar- och doktorandseminarium
Hur du bäst förmedlar ditt budskap
Peter Lind, universitetslektor i praktisk retorik,
Stockholms Universitet
Föreläsningar och seminarier
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
till
Ada Lovelace våningsplan 4 Berzelius väg 3
Campus Solna
Den här workshopen är på grundläggande nivå. Tanken är att erbjuda dig tid och stöd för den litteratursökning som ska göras i samband med halvtidskontrollen/avhandlingsarbetet eller nästa publikation.
Föreläsningar och seminarier
till
Rum B0313, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik
till
Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6
Campus Solna
Karolinska Institutets etikråd välkomnar dig som medarbetare och student till ett seminarium på temat ”Yttrandefrihet, meddelarfrihet och organisationskultur mot år 2030”.
Föreläsningar och seminarier
DA
drupal admin
2019-05-07