Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

29 sep 2020

Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9 B
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Mer information följer.
Föreläsningar och seminarier
Campus Syd, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

30 sep 2020

till
Online.
Annan
Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas? Vi diskuterar vi litteraturöversiktens funktion och…
Föreläsningar och seminarier

1 okt 2020

till
Annan
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
till
Online
Annan
As a Master’s student, you are expected to read and comprehend complex academic texts. During this workshop, you will learn techniques and strategies for doing so. In addition, you will practice reading strategically, that is, reading to improve critical thinking, to build vocabulary, and to…
Föreläsningar och seminarier

2 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Att välja tidskrift för publicering är inte alltid ett enkelt beslut och det finns flera aspekter att fundera över i samband med valet. Syftet med den här workshopen är att introducera olika verktyg som stödjer dig i att göra ett informerat val. Under workshopen diskuterar vi faktorer som…
Föreläsningar och seminarier

6 okt 2020

till
Campus Solna
Tema internationalisering i administrationen
Intern kurs och fortbildning
till
Online.
Annan
Som doktorand eller handledare på KI har du tillgång till antiplagieringsverktyget iThenticate. Detta verktyg används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. Förlag använder också detta och liknande verktyg för att granska…
Föreläsningar och seminarier

7 okt 2020

till
Huvudentén i Widerströmska, plan 1, Tomtebodavägen 18a, Solna
Campus Solna
Häng med på LIME Walks - en kort promenad med lite frisk luft kombinerat trevlig samvaro med dina LIME kollegor. Vi träffas i huvudentrén, plan 1 i Widerströmska.
Hoppas vi ses!
Annan
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Online
Annan
At university, you are expected to not just absorb and reproduce what you read, but to assess information critically, evaluate arguments and successfully integrate different and sometimes conflicting sources into your writing. During this workshop, you will learn strategies and practice techniques…
Föreläsningar och seminarier
till
Zoom
Annan
NU-konferensen är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen äger rum 7-9 oktober 2020 digitalt genom Zoom.
Konferenser och symposier

8 okt 2020

IMM-salen alt. digitalt möte
Campus Solna
Annan
Institutet för miljömedicin
till
Location to be announced.
Campus Solna
När du skriver om din forskning ska du alltid anpassa din text till de avsedda läsarna – oavsett om de är forskare inom ett annat fält, forskningsfinansiärer eller bara forskningsintresserade i allmänhet.
Workshopen hålls på engelska, men vi pratar också svenska.
Föreläsningar och seminarier

12 okt 2020

till
Online
Annan
In order to communicate your research to others (and pass your courses), you need to understand and master the conventions of academic writing. This workshop will introduce you to those conventions and provide you with strategies for writing clear and well-structured academic texts. The workshop…
Föreläsningar och seminarier

13 okt 2020

till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
till
Campus Solna
Välkommen att delta vid LIME Talks tisdag den 13 oktober mellan 15:30-16:30. Professor Nawi Ng kommer att presentera och diskutera hinder och möjligheter för integrerade hälsofrämjande åtgärder och förebyggande kontroll av sjukdomar i ett globalt sammanhang. Han kommer att dissekera…
Föreläsningar och seminarier
Lärande, Informatik, Management och Etik

14 okt 2020

till
Location to be announced.
Campus Solna
Forskningen om COVID-19 rör sig snabbt framåt vilket gör resultaten svåra att överblicka och sammanfatta. Pågående forskning i form av preprints, kliniska studier och litteraturöversikter publiceras dagligen. Detta utmanar inte bara det traditionella ekosystemet för vetenskaplig publicering, utan…
Föreläsningar och seminarier
Campus Solna
Välkommen till Shaofan Chens disputation onsdag den 14 oktober 2020 kl. 09:00. Mer detaljerad information kommer att läggas upp framöver.
Disputationer
Lärande, Informatik, Management och Etik
till
Stockholm
Annan
Är du intresserad av att utveckla ett professionellt förhållningssätt till samverkan mellan akademin och övriga samhället? Vill du utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka och lära dig mer om hur du kan engagera dig i att bidra till ömsesidigt…
Annan

16 okt 2020

till
Online.
Annan
Innehåll: Syftet med avhandlingen; utmärkande drag, såväl strukturella som språkliga i avhandlingar med hög kvalitet, inklusive tabeller och figurer, med exempel från tidigare avhandlingar; planering av avhandlingens olika avsnitt (introduktion, syfte, metodologiska överväganden, resultat och…
Föreläsningar och seminarier

20 okt 2020

till
Online.
Annan
In 20 minutes, these two interconnected Open Science databases will be presented. Europe PMC contains bibliographic records and Open Access full text articles which have been text-mined to highlight key concepts and link to other data sources. Europe PMC is also linked to BioStudies which contains…
Föreläsningar och seminarier
KW
KI webbteam
2020-06-08