Skip to main content

KI-kalendern

View expanded
View compact

17 dec 2019

Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus
Campus Solna
Speaker: Fredrik Swartling, Department of Immunology, Genetics and Pathology (IGP), Uppsala University
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
BioClinicum (NKS), J3:14 Kerstin Hagenfeldt
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Utvärdering av biomarkörer för nya orala antikoagulantia, apixaban och rivaroxaban, för att öka säkerhet och effekt hos enskilda patienter.
Halvtidskontroller
Medicin, Solna
till
Sal 401 (Våning 4), Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet? Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet? Hur ska jag tänka för att få med i avhandlingskappan det som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning?
Föreläsningar och seminarier
PUF-V
till
Von Behring, ANA Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8
Campus Flemingsberg
Föreläsningar och seminarier
Laboratoriemedicin
Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna
Campus Solna
Speaker: Dr. Teppo Särkämö, Cognitive Brain Research Unit (CBRU), University of Helsinki

Hosts: Fredrik Ullén and Gunnar Bjursell
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Neurovetenskap
till
4X, Alfred Nobels Allé 8, plan 4
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Välkommen till forskningsseminarium vid Enheten för logopedi med Associate Professor Edwin Maas, Department of Communication Sciences and Disorders at Temple University, Philadelphia

"A randomized controlled trial of integral stimulation speech therapy for childhood apraxia of…
Föreläsningar och seminarier
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi

18 dec 2019

Biomedicum 1, Karolinska Institutet
Campus Solna
Titel: Amyotrophic lateral sclerosis and multiple sclerosis associated neuroinflammation - nationwide epidemiological studies on etiology, comorbidities and treatment.
Disputationer
Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Campus Solna
BioClinicum, J3:13 Marc Bygdeman, Solnavägen 30
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Regulation of chromatin transitions in the 3D architecture of the nucleus
Disputationer
Onkologi-Patologi
till
Neo, room Gene, 5th floor
Campus Flemingsberg
Alcohol consumption and cognitive impairment
Annan
Sal H2 Grön, Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg
”Percutaneous endoscopic gastrostomy in geriatric patients with dysphagia”
Disputationer
till
ANA 8, brevid KIB
Campus Flemingsberg
Är du intresserad av utbysstudier?

Annan
till
Strix, von Eulers väg 4b
Campus Solna
Webbteamet bjuder in till Drupalverkstad. Nu när Medarbetarportalen vidareutvecklas inleder vi med en kort presentation och sedan är det öppet hus.
Annan

20 dec 2019

Malmö, Göteborg och Stockholm
Annan
Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet…
Annan

14 jan 2020

Room B0313, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
Speaker: Marie Arsenian Henriksson, MTC
Host: Lars-Gunnar Larsson
Föreläsningar och seminarier
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
MilkyWay, Alfa 2, Scilifelab, Solna
Campus Solna
Välkommen till Keyi Gengs halvtidsseminarium "Functional interdependencies of noncoding and protein-coding transcriptomes in liver cancer" kl. 13:30, MilkyWay, Alfa 2, SciLifeLab, Solna.
Halvtidskontroller
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

15 jan 2020

till
Rum B0317, plan 3, Biomedicum, Solnavägen 9
Campus Solna
ISP (individuell studieplan)-seminarium för forskarstuderande på institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, den 15 januari 2020, kl. 13.30 i Biomedicum B0317.
Annan
Medicinsk biokemi och biofysik

17 jan 2020

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet…
Annan

18 jan 2020

till
Ta med familjen och lek i vår hinderbana, lär dig lyfta en skivstång, prova en dansklass, utmana din balans, spela pingis och mycket mer!
Annan

20 jan 2020

till
Vill du få en allmän introduktion till pedagogik inom högre utbildning?
Är du sugen att relaterat din praktik och egna erfarenheter till teori och begrepp inom högskolepedagogik och tillsammans diskutera hur ni kan underlätta lärande för era studerande?
Intern kurs och fortbildning
till
Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.
Intern kurs och fortbildning
DA
drupal admin
2019-05-07