Publicerad: 2021-12-01 12:00 | Uppdaterad: 2022-03-15 13:32

KI inleder samarbete med internationella nyhetssajten The Conversation

Med start i januari 2021 inleder Karolinska Institutet samarbete med den internationella nyhetssajten The Conversation. Det ger KI:s forskare ytterligare en plattform för att nå ut med sin kunskap till allmänheten. Satsningen är en del i kommunikationsavdelningens arbete med Strategi 2030 och innefattar också seminarier och stöd för forskare i populärvetenskapligt skrivande på engelska. 

Ett av de tre viktiga vägvalen som pekas ut i KI:s strategi är att öka den internationella närvaron och här vill vi kunna bidra från kommunikationsavdelningen. The Conversation når en mycket stor internationell publik med populärvetenskapliga artiklar inom alla områden. De erbjuder också ett professionellt stöd till de forskare som engagerar sig, säger KI:s kommunikationsdirektör Anna Maria Böök.

The Conversation är en politiskt obunden plattform som bygger på principen att akademiska forskare själva skriver populärvetenskapliga nyhetsartiklar, analyser och debattinlägg inom sina respektive expertområden – med hjälp av en redaktör. För att hitta lämpliga skribenter till artiklar om dagsaktuella frågor samarbetar sajtens redaktörer med universitetens kommunikationsavdelningar. Forskare kan också själva föreslå artikelidéer. Alla artiklar som publiceras på sajten är öppet tillgängliga och fria för andra medier att återpublicera.

Finansieras genom medlemsavgifter

The Conversation startade 2011 i Australien och har numera utgåvor även för Storbritannien (som inkluderar Irland, Sverige, Danmark, Nederländerna och Schweiz), Nya Zeeland, Kanada, Spanien, Frankrike, Indonesien, Afrika och USA. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och stöd från cirka 500 universitet och forskningsorganisationer världen över.

 I Sverige är Lunds universitet och Stockholms universitet medlemmar sedan tidigare. Karolinska Institutet har från årsskiftet ett påhängsavtal till Stockholms universitet som en del i Stockholm Trio-samarbetet.

Mer information om hur det går till att skriva för The Conversation som KI-forskare kommer på medarbetarportalen i januari. Under våren räknar kommunikationsavdelningen också med att kunna erbjuda seminarier med föreläsare från The Conversation via Zoom.