Publicerad: 2022-01-27 09:24 | Uppdaterad: 2022-01-27 09:23

KI-forskare tilldelas pris av Arvid Carlsson fonden

Arvid Carlsson prisvinnare

Professor Emeritus Tomas Hökfelt tilldelas Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2022. Samtidigt tilldelas KI-forskaren Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka, professor vid Uppsala universitet och anknuten forskare vid KI, stiftelsens pris till yngre framgångsrika forskare.

Tomas Hökfelt belönas i Arvid Carlssons anda för sina banbrytande och internationellt ledande insatser avseende kartläggningen av hjärnans peptiderga signalsubstanser. Han får ta emot ett forskningsanslag om 700,000 kronor.

Nitya Jayaram-Lindström belönas för sina integrerade experimentella och kliniska studier rörande betydelsen av hjärnans signalämnen för uppkomst och behandling av beroendesjukdom.

Simon Cervenka belönas för sina studier av signalämnens roll vid psykos och andra psykiatriska tillstånd. 

Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka tilldelas 400,000 kronor var i forskningsanslag. Utdelningsceremonin kommer att äga rum i Göteborg under senvåren 2022.

Om Arvid Carlsson fonden

Arvid Carlsson fonden etablerades 2002 för att hedra Nobelpristagaren Arvid Carlssons framstående forskargärning. Arvid Carlsson fonden främjar forskning och utbildning med inriktning på sjukdomar i hjärnan. Fonden främjar dessutom insatser för att förbättra metoderna för behandling av psykiatriska och neurologiska sjukdomar genom tillämpning av nya forskningsrön.