Publicerad: 2022-11-10 11:37 | Uppdaterad: 2022-11-11 10:13

KI-forskare tilldelas medel för forskningsprogram om skadligt bruk i arbetslivet

Photo of man with drinking glass.
Foto: iStock

Skadligt bruk av till exempel alkohol och droger i arbetslivet kan leda till trötthet, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Nu tilldelas åtta forskningsprojekt sammanlagt 30 miljoner kronor av Afa Försäkring i ett forskningsprogram som syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Fyra av forskarna är från Karolinska Institutet (KI).

Forskningsprojekt vid KI fått finansiering:

Magnus Johansson vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 4 188 000 SEK för projektet ”Effekter av att införa telefon- och internetbaserat stöd för skadligt bruk av alkohol via företagshälsan”. Syftet med projektet är att kartlägga svårigheter med att stötta människor med skadligt bruk hos företagshälsovården, och undersöka hur digitala tjänster kan användas för att minska dessa problem.

Emelie Thern vid institutet för miljömedicin tilldelas 3 771 000 SEK för projektet ”Kartläggning, determinanter och konsekvenser av riskbruk i arbetslivet”. Projektet ska bland annat identifiera yrkesgrupper med förhöjda risker för skadligt alkoholbruk, samt undersöka hur det påverkar dessa yrkesgruppers ställning och möjligheter i arbetslivet.

Emma Brulin vid institutet för miljömedicin tilldelas 3 929 000 SEK för projektet ”Skadligt bruk av alkohol och droger bland hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige: förekomst, samsjuklighet, riskfaktorer i arbetsmiljö och effekter på patientarbetet”. Syftet med projektet är att undersöka utbredning, karaktär och omfattning av skadligt bruk av alkohol, droger och läkemedel hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Katalin Gemes vid institutionen för klinisk neurovetenskap tilldelas 1 930 000 SEK för projektet ” Övergång från måttligt till farligt drickande: riskfaktorer ur ett livsförloppsperspektiv”. Projektet ska undersöka riskerna med måttlig konsumtion av alkohol, framför allt vid stressfyllda händelser i livet och försämrad psykisk hälsa.