Publicerad: 2022-02-01 08:59 | Uppdaterad: 2022-02-01 11:32

KI-forskare tilldelas EIC anslag för första gången

Två forskare vid Karolinska Institutet medverkar i projekt som nyligen tilldelats anslag från European Innovation Council (EIC). Anslagen representerar KI:s första bidrag från nystartade finansieringsprogram från EU. Forskarna erhåller totalt nära 1,15 miljoner euro (ca 11,8 miljoner kronor) som kommer att användas för projekt om epilepsi och chipbaserad nanoskopi.

European Innovation Council lanserades i mars 2021 med ambitionen att identifiera, utveckla och skala upp genombrottsteknologier och banbrytande innovationer. Det är indelat i fyra olika men relaterade finansieringsprogram som syftar till att stödja innovationer under hela deras livscykel – från tidig forskning till validerade koncept, teknologiöverföring, och finansiering och uppskalning av nystartade samt små och medelstora företag.

EIC Pathfinder

Onur Parlak
Biträdande lektor Onur Parlak. Foto: Magdalena Lindén.

Biträdande lektor Onur Parlak, vid institutionen för medicin, Solna, erhåller nära 1 miljon euro av totalt 3,7 miljoner euro för forskning om epilepsi som koordineras från Portugal. Projektet är ett av 56 som tilldelas de första anslagen från det så kallade Pathfinder-programmet, som är EIC:s fond för tidig utveckling av framtida teknologier.

– I detta multidisciplinära projekt kommer vi att utveckla en bärbar epidermisk bioelektronisk enhet för att kontinuerligt mäta viktiga biomarkörer direkt från huden för att förutsäga epileptiska anfall innan de inträffar. På KI kommer vi också att utveckla preventiva metoder, säger Onur Parlak, som arbetar nära kliniker med att utveckla medicinska sensorer från hans eget KI-labb.

EIC Transition

Professor Ganesh Acharya. Photo: Stefan Zimmerman
Professor Ganesh Acharya. Foto: Stefan Zimmerman.

Professor Ganesh Acharya, vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, får 150,000 euro av totalt 2,5 miljoner euro från EIC Transition för ett projekt som koordineras från Norge av professor Balpreet Singh Ahluwalia, som är anknuten forskare vid KI. EIC Transition stöttar innovationer som är redo att valideras i labbet och i relevanta miljöer och förberedas för marknadslansering. Dessa bidrag kan sökas som följdfinansiering för tidigare projekt som stöttats av EIC Pathfinder, European Research Council Proof of Concept, eller EU:s tidigare anslagsprogram Future and Emerging Technologies (FET).

– Målet med detta projekt är att tillhandahålla en ny imaging plattform med ett prisvärt optiskt nanoskop som kan leverera superupplösta bilder över en bred yta. På KI kommer vi att använda vävnadsprover från moderkaka som tagits efter förlossningen för att validera denna imagingteknik och undersöka om den kan bidra till att förbättra den histopatologiska diagnosen av moderkakskomplikationer, såsom havandeskapsförgiftning, säger Ganesh Acharya, som är chef för enheten för obstetrik och gynekologi på CLINTEC.

Kommande EIC anslag

Preliminära sista ansökningsdatum för kommande EIC anslag:

  • EIC Transition: 3 maj, 29 juni, och 28 september
  • EIC Pathfinder Open: 4 maj
  • EIC Pathfinder Challenges: 19 oktober