Publicerad: 2018-03-16 08:48 | Uppdaterad: 2018-03-20 10:25

KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök

Tre forskare vid Karolinska Institutet får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Stiftelsen delar i år ut 2,3 miljoner kronor till 14 olika projekt.

Ewa Ellis vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), KI, får 200 000 kronor för projektet ”Storskalig produktion av leversfäroider från människa”.

Pekka Kohonen vid Institutet för miljömedicin, KI, tilldelas 150 000 kronor i fortsättningsanslag för projektet ”Deepened mechanistic validation of toxicity pathway functionality in a patented analysis tool for toxicity prediction”.

Hanna Karlsson vid Institutet för miljömedicin får 200 000 kronor för projektet ”Nya cellmodeller för förbättrad bedömning av genotoxicitet och cancerrisk av nanopartiklar”.

Vad betyder anslaget för dig, Hanna Karlsson?

– Det känns jättekul att få ett anslag som är så tydligt riktat mot målet att ersätta djurförsök. Jag har stora förhoppningar om att det går att utveckla en metodik för att bättre kunna basera hälsoriskbedömningar på information från cellstudier i stället för djurförsök. Det är viktigt för att snabbare kunna testa fler nanopartiklar och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling.

Vad forskar du om?

– Jag forskar om skadliga effekter av nanopartiklar, det vill säga små partiklar som produceras och används mer och mer industriellt och i olika konsumentprodukter. Framförallt studerar jag effekter på lungceller och mekanismer som kan leda till att cancer utvecklas. Ett övergripande mål är att förstå vilka partiklar som är skadliga och varför.

Vad använder du i stället för djurförsök?

– Jag använder olika cellmodeller och försöker utveckla och testa nya modeller som efterliknar en verklig exponering bättre. Bland annat odlar vi fler celltyper tillsammans, så kallade co-cultures, utsätter celler för en luftblandning av partiklar, och undersöker förändringar då lungceller utsatts för en låg dos nanopartiklar under en relativt lång tid.