Föreläsningar och seminarier Masterseminarium: Anna Fabiansson

2022-06-03 10:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Barns och ungas erfarenhet av att genomgå logopedisk läs- och skrivutredning: Aspekter av delaktighet. En intervjustudie

Logoped Anna Fabiansson
Logopedkliniken  
Danderyds sjukhus

Handledare

Med. Dr. Leg. logoped Jill Nyberg
Karolinska Institutet 
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Fil. Dr., Universitetslektor, Leg. logoped Maria Levlin
Umeå Universitet
Institutionen för språkstudier

Opponent

Logoped Victoria Kelly
Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk enhet logopedi 

Rättande lärare

Professor Christina Samuelsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för logopedi

Kontakt