Föreläsningar och seminarier ISP seminarium: Oscar Kieri

2022-06-01 13:30 - 14:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Biblioteket Infektionskliniken, I63, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Välkommen till ISP-seminarium för ny doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge: Oscar Kieri med titeln "Studies on HIV reservoir in clinical cohorts".

Doktorand

Oscar Kieri, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

"Studies on HIV reservoir in clinical cohorts".

Huvudhandledare

Piotr Nowak, universitetslektor, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Bihandledare

Anders Sönnerborg, professor, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Peter Svensson, docent, Bionut, KI.

Marcus Buggert, docent, Centrum för infektionsmedicin (CIM), KI.

Kontakt

Piotr Nowak Adjungerad Lektor