Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Benedikt Zöhrer

2022-09-01 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J7:30, rum 5300

HLA-DR immunopeptidomics and quantitative lipid mediator profiling for studying lung involvement in immune mediated diseases

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/68374825711?pwd=dlZpcWEreFNjeVF2QmFVV3FJRVkzUT09

Huvudhandledare:

Åsa Wheelock, docent
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen  för lungmedicin.

Bihandledare:

Antonio Checa, Senior forskningsspecialist
Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin.

Magnus Sköld, professor,
Karolinska Institutet,  Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen  för lungmedicin.

Halvtidsnämnd: 

Vivianne Malmström, professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.

Jonas Bergquist, professor
Uppsala Universitet, Institutionen för kemi.

Tim Willinger, professor
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge.