Disputationer Disputation: Hassan Killasli

2022-09-02 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Infektionsgatan 42, Föreläsningssalen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge/ Online

Välkommen att delta på Hassan Killaslis disputation med titeln: "Clinical aspects of hidradenitis suppurativa."

Doktorand

Hassan Killasli, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.

Avhandlingens titel

"Clinical aspects of hidradenitis suppurativa."

Huvudhandledare

Prof. Lennart Emtestam, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, MedH, KI.

Co-supervisors

Assoc. Prof. Jan Lapins, avdelningen för infektionssjukdomar och hud, MedH, KI.

Karin Sartorius, PhD, institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, KI.

Johan Heilborn, PhD, Dermatologi och venereologi, MedS, KI.

Louise Lönndahl, PhD, Dermatologi och venereologi, MedS, KI.

Opponent

Prof. Lukasz Matusiak, Department of Dermatology, Venereology and Allergology, Wroclaw Medical University.

Betygsnämnd

Prof. Magnus Lindberg, School of Medical Sciences, Örebro Universitet.

Assc. Prof. Desirée Wiegleb Edström, School of Medical Sciences, Örebro Universitet.

Assoc Prof. Harry Beitner, Dermatology and Venereology, MedS, KI. 

Delta online

För att delta online, vänligen kontakta hassan.killasli@ki.se för inbjudan till Zoom.

Kontakt

Hassan Killasli Anknuten till Forskning