Disputationer Disputation - Per Eldhagen

2024-05-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh, Eugeniavägen 27, Norrbacka (S2:02).

Novel diagnostic and prognostic tools in infiltrative cardiomyopathy

Författare:

Per Eldhagen
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Huvudhandledare:

Associate professor Peder Sörensson
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Opponent: 

Professor, Consultant, DMSc. Henning Mølgaard
Aarhus University, Department of Cardiology.

Bihandledare: 

Associate professor Susanna Kullberg 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för lungmedicin. 

Professor Lars H. Lund 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiologi.

Professor Per Westermark 
Uppsala University, Department of Immunology, Genetics and Pathology.

Betygsnämnd: 

Professor Jan Engvall 
Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences and Department of Clinical Physiology. 

Associate professor Rayomand Press 
Karolinska Institutet, Department of Clinical Neurosciences Division of Neurology. 

Associate professor Bruna Gigante 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för kardiovasculär medicin.