Disputationer Disputation: Igor Baars

2024-05-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna Karolinska Institutet Solna, Hall Jacob Berzelius, Berzelius väg 3

Välkommen till Igor Baars disputation "DNA Tools for Imaging and Manipulation of Biological Samples" den 17 maj kl 09:00 i Berzelius föreläsningssal, Berzelius väg 3, Karolinska Institutet, Solna.

Titel

"DNA Tools for Imaging and Manipulation of Biological Samples" 

Student

Igor Baars, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet

Handledare

Prof. Björn Högberg, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet

Bi-handledare

Dr. Ana Teixeira, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

Dr. Björn Reinius, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet

Opponent

Professor Andrew Turberfield, Oxford University

Kontakt

Igor Baars Doktorand