Disputationer Disputation: Hannes Feyrer

2022-04-29 9:00 Add to iCal
Campus Solna CMB lecture hall, Berzelius väg 21

Välkommen till Hannes Feyrers disputation med avhandlingen "RNA systems for NMR studies in vitro and in vivo".

Doktorand

Hannes Feyrer

Titel

"RNA systems for NMR studies in vitro and in vivo"

Handledare

Katja Petzold, Karolinska Institutet

Bihandledare

Emma R. Andersson, Karolinska Institutet
Alessandra Villa, Royal Institute of Technology

Opponent

Frédéric Allain, ETH Zürich

Betygsnämnd

Lena Mäler, Stockholm University
Björn Högberg, Karolinska Institutet
Neus Visa, Stockholm University

Kontakt

Hannes Feyrer Anknuten till Forskning