Föreläsningar och seminarier 2 seminarier av Åsa Norman "Mixed Methods inom vårdvetenskap"

2022-11-09 9:00 till
2022-11-18 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg

Mixed-methods, kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod, är en viktig metodologi för fånga en helhetsbild i medicinska studier. I denna seminarieserie får du kunskap om hur mixed-methods kan användas i olika forskningsstudier och möjlighet att applicera detta på en egen studie.

Under seminarierna går vi igenom design, frågeställningar, urval samt hur kvantitativ och kvalitativ data kan integreras utifrån mixed-methods. Seminarierna inleds med en teoretisk genomgång varpå vi diskuterar praktiskt applicering av mixed-methods i de olika studentprojekten. Självklart kan du delta även om du inte har en egen planerad mixed-methods-studie.

 

Datum

Seminarium 1 2022-11-09 kl. 13.00 – 16.00

Seminarium 2 2022-11-18 kl.   9.00 – 12.00

 

Språk

Seminarierna blir på svenska eller engelska, beroende på hur gruppen ser ut.

 

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till puf-v@ki.se senast 2022-10-21.

 

Lokal

Felmingsberg

Kontakt

Åsa Norman Senior Forskningsspecialist
+46852480074