Konferenser och symposier 11e SRP Diabetes-EndoMet-MetEndo retreat: anmäl senast 8e April

2022-05-30 9:00 Add to iCal
Annan Foresta Hotel Lidingö

Vårt 11e retreat för SRP Diabetes, EndoMet forskningsnätverk och MetEndo doctoral programme vid Karolinska Institutet. Det är öppet för forskare, lärare, studenter and teknisk personal vid KI och UmU.
Externa gäster kommer ge föreläsningar inom fettväv, epigenetik inom diabetes och lipoproteiner och kardiovaskulär sjukdom. Interna presentationer väljs ut från abstracts. DEADLINE för anmälan: 8e april

Kontakt

Stefan Nobel Projektkoordinator
+46852482729