Event type
Konferenser och symposier
Det andra vetenskapligt symposiet anordnat av Swedish FTD Initiative

2021-04-15 9:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Location
Online via Zoom
Lead

Välkommen till Swedish FTD Initiative Scientific Symposium 2021 den 15 april 2021, mellan 09:00 och 16:00. Symposiet kommer att innehålla en spännande uppdatering för kliniker och forskare med intresse för FTD.

Content

Delta i det digitala mötet

Via Zoomlän

Under mötet tänk på att

  • Stänga av ljudet
  • Videoläge påslaget så att föreläsarna får en virtuell publik och kan se alla. 
  • Ange ditt namn i zoomfönstret
  • Vid frågor: Räck upp handen i Zoom eller skriv i chatten för att meddela oss om du har en fråga och/eller en kommentar. Frågor kommer att tas upp i slutet av presentationerna

Topics all relate to FTD and include the recently published SweFTDI guidelines for clinical assessment of, differential diagnosis to primary psychiatric disease, an update on the ongoing and planned clinical trials in FTD, a presentation of the research participant’s perspective, proteomics for biomarker discovery in FTD as well as ongoing research in SweFTDI. See attached program.

09:00-09:10
Välkommen och introduktion

Caroline Graff, Karolinska Institutet, Swedish FTD Initiative

09:10-09:50
FTD diagnostic criteria and the SweFTDI clinical guidelines available at frontallobsdemens.se

Lena Kilander, Uppsala University Hospital

09:50-10:30
Psychiatric diseases and FTD, a differential diagnostic perspective

Yolande Pijnenburg, Amsterdam Univerisity Medical Center, The Nehterlands

10:30-10:40
10 minuters paus
10:40-11:20
An update on planned and ongoing clinical trials in genetic FTD

Jonathan Rohrer, UCL, London, United Kingdom

11:20-12:00
Participant Engagement Board: attitudes towards research and clinical trials

Caroline Greaves, UCL, London, United Kingdom

12:00-12:40
Lunch
12:40-13:20
Proteomics studies to increase our understanding and generate biomarkers for FTD

Charlotte Teunessen, Amsterdam University Medical Center, The Netherlands

13:20-14:50
TBD Imaging
14:50-15:00
10 minuters paus
15:00-15:10
Gyrification pattern affects disease expression in frontotemporal dementia

Luke Harper, PhD student, affiliation Clinical Memory Research Unit, Lund University

15:10-15:20
Small affinity proteins targeting FTD

Stefan Ståhl, The Royal Institute of Technology (KTH)

15:20-15:30
Machine learning based evaluation of protein profiles in CSF: a GENFI study

Sofia Bergström, PhD, SciLifeLab KTH

15:30-15:35
Explorative plasma protein analysis in genetic FTD: a GENFI study

Linn Öijerstedt, PhD student, Karolinska Institutet

15:35-15:40
TBK1 haploinsufficiency result in FTD

Behzad Khoshnood, Postdoc, Karolinska Institutet

15:40-15:50
Functional connectivity of the dorsal and ventral anterior insula in bvFTD

Divya Brundavanam, Postdoc, Karolinska Institutet

15:50-16:00
Ett par avslutande ord

Swedish FTD Initiative is a collaboration between Karolinska Institutet, SciLifeLab KTH, The Royal Institute of Technology (KTH) and Karolinska University Hospital, supported by The Schörling Foundation.

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Winter School: Reproductive Genetics and Genomics

2021-02-17 9:50 till
2021-02-19 15:30 Add to iCal
Online
Location
Via Zoom
Lead

Newly appointed CLINTEC Professor Andres Salumets together with Dr. Pauliina Damdimopoulou is organizing a free online winter school in reproductive genetics and genomics.

This course is a part of the EU-project ERIN and MATER activities to increase knowledge exchange in the field or reproductive medicine.

Content

Program och anmälan

Event type
Konferenser och symposier
Konferens: Nya ämnen inom artificiell intelligens

2021-08-01 till
2021-08-05 Add to iCal
Annan
Location
San Diego, USA
Lead

Syftet med konferensen är att samla experter från olika forskningsområden för att diskutera nya tillämpningar av artificiell intelligens inom biomedicin, neuroavbildning, mikroskopi, ”active matter” samt fotonik.

Content

Vi räknar även med deltagare från den industriella sektorn i hopp om att främja möjligheterna till kommersialisering och nyttogörande.

Läs mer om vilka ämnen som kommer behandlas på: http://spie.org/OP110
Det är redan nu möjligt att skicka in abstrakt.

Vänligen vidarebefordra denna information till alla som kan vara intresserade!

 

Med vänlig hälsning,

Joana B. Pereira (Karolinska Institute)

Giovanni Volpe (Gothenburg University)

Aydogan Ozcan (University of California)

Daniel Brunner (Institut Franche-Comte Electronique Mecanique Thermique et Optique)

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Save the date - 27th Mayo-KI Annual Research Meeting

2021-09-20 till
2021-09-21 Add to iCal
Location
tba
Lead

Join us for the 27th Mayo-KI Annual Research Meeting.

Content

The dates for the annual meeting 2021 are now set and we are happy to welcome you in September 20-21, 2021. So update your calendars already now!

More information will come in early spring 2021 on www.ki.se/mayo

Event type
Konferenser och symposier
The South Africa-Sweden University Forum Goes Digital

2020-11-23 till
2020-11-27 Add to iCal
Online
Lead

The South Africa-Sweden University Forum Goes Digital:2020 Edition.
Connecting the Global South and North, November 23-27, 2020

Content

SASUF Goes Digital connects researchers, students, university leaders and entrepreneurs via digital format to share research updates and opportunities for collaboration.

About SASUF:

The South Africa-Sweden University Forum (SASUF) is a strategic internationalisation project running from 2017-2020 aiming to strengthen ties between Sweden and South Africa in research, education and innovation.

SASUF is a collaboration between 37 universities together with embassies, civil society organisations, funding agencies & ministries in both countries.

In addressing the UN's Sustainable Development Goals, SASUF is structured along 6 major research challenges: https://sasuf.org/themes/

More information about the programme and registration you find on: https://uuglobal.shorthandstories.com/sasuf-goes-digital--2020-edition/index.html

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
State of the Art Covid-19: webbaserat vetenskapligt möte

2020-12-15 12:30 till
2020-12-16 17:00 Add to iCal
Online
Lead

"State of the Art Covid-19" är ett webbaserat vetenskaplig möte som vänder sig till läkare och övriga professioner inom hälso- och sjukvården. Under två dagar erbjuder Svenska Läkaresällskapet med samarbetspartners på ett vetenskapligt program med keynoteföreläsningar av nationella och internationella ledande forskare, kliniskt verksamma läkare och representanter från andra hälsoprofessioner.

Content

Delta till rabatterat pris

Registrera dig till rabatterat pris.

Det vetenskapliga programmet består av föredrag av inbjudna föreläsare, som kommenteras av en moderator och inbjudna experter. Dessutom planeras parallella seminarier, också de med inbjudna föreläsare, moderatorer och experter som kommenterar föredragen. Samtliga planerade programpunkter är korta, 20-30 minuter, med efterföljande diskussion för att passa det webbaserade formatet. Åhörare kommer kunna ställa frågor via chat-funktion. Föredragen och seminarierna kommer vara tillgängliga för registrerade deltagare under tre månader efter mötets avslutande. Dessutom kommer abstrakt presenteras i form av postrar och muntliga föredrag.

Varje dag avslutas med paneldiskussion, första dagen med temat vetenskapsjournalistik och andra dagen med dialog mellan professionsföreträdare och företrädare för myndigheter och politiker.

Sidfot med logotyper för samarbetspartners för webbmötet State of the Art Covid-19

Event type
Konferenser och symposier
KI kulturdag 2020. Malady and melody: communicating health and disease through arts, music and science

2020-12-02 15:00 - 17:00 Add to iCal
Location
Zoom live sändning från Kulturhuset
KI kulturdag 2020
Lead

Välkommen till KI:s kulturdag 2020! Årets evenemang är ett samarbete mellan KI och Kulturhuset och erbjuder en unik blandning av vetenskapliga föreläsningar och underhållning. Läs mer om dagens program på engelska.

Content

Video inspelning av KI kulturdagen

Hela evanemanget finns inspelad från Kulturhuset

Visa videon från KI kulturdagen

 

 

Programme och kontaktinformation

Mer information och kulturdagen 2020

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
MAXIV erbjuder nya möjligheter till genombrottsforskning

2020-11-27 9:00 - 15:15 Add to iCal
Campus Solna
Location
ZOOM-link delas efter registrering
Lungartär påverkad av sjukdom
Lead

Väkommen till "MAX IV new possibilities for breakthrough research" ett online symposium på KI. MAX IV erbjuder nya möjligheter att visualisera livets molekyler och vävnader såsom celler, organ, blodkärl och ben. Prorektor Anders Gustafsson inviger symposiet genom att tillkännage anslag riktade till KI forskare i syfte att öka användningen av MAX IV.

Content

Event type
Konferenser och symposier
BYRS 2020: 4e upplagan av Biomedicum-Bioclinicum Young Researchers Symposium

2020-11-11 13:00 - 17:00 Add to iCal
Online
Location
Online via Zoom
Lead

Välkommen till BYRS 2020! Syftet med symposiet är att förstärka samarbeten mellan forskare inom Biomedicum och Bioclinicum och att skapa en interaktiv plattform som integrerar olika förhållningssätt från de olika avdelningarna på KI. Det ger också en möjlighet för unga forskare att presentera sin forskning och få direkt input, bilda nya nätverk och därigenom bygga en gemenskap. I år hålls eventet online via Zoom.

Content

Målgrupp

Unga forskare vid KI, inklusive masterstudenter, doktorander och postdoktorala forskare.

Talare

Daniel Berg, University of Aberdeen, Skottland

Phillip Newton, Karolinska Insitutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Joana Praga Pereira, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Pedro Veliça "Pedromics", Karolinska Institutet, institutionen för cell- och molekylärbiologi

Mine Orlu, University College London, Storbritannien

William Kaelin (Nobelpristagare 2019), Harvard University

Anmälan

Anmälan sker via https://survey.ki.se/BYRS2020

Organisatörer

Symposiet organiseras av Karolinska Institutet Clinicum Connection (KICC) i samarbete med Forskarutbildningsprogrammet 'Cell Biology and Genetics'.

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Musikterapi – forskning och klinisk intervention

2020-11-13 9:00 - 16:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Samuelssonsalen. Samt även via länk
Händer som spelar på piano
Lead

Musikterapi – forskning och klinisk intervention är ett arrangemang av Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet.

Content

Symposiet hålls på engelska, på plats på Karolinska Institutet i Solna och livesänds.

Program och anmälan

Registrering till evenemanget, vänligen besök KMHs hemsida (engelska)

Bakgrund

Årets symposium är det fjärde och initiativtagare är Olu-Birgit Jeppssons fond i Kungl. Musikaliska akademien. Fonden består av företrädare för KMA, KI, KMH, och ansvaret för evenemanget cirkulerar mellan de tre institutionerna.

Kontakt

Symposium om musikterapi 13 november 2020

För frågor, vänligen kontakta: symposium13november2020@kmh.se

Invite and information

Kontakt

Subscribe to Konferenser och symposier