Publicerad: 2016-11-14 10:39 | Uppdaterad: 2016-11-17 10:02

Interpersonellt våld ökar risken för upprepade suicidförsök

Patienter med en erfarenhet av våld har en ökad risk att genomföra upprepade självmordsförsök, visar en studie gjord av forskare från bland annat Karolinska Institutet.

I en multicenterstudie genomförd vid akutsjukhus i Stockholm, Göteborg och Umeå, publicerad i tidskriften Science Reports, har patienter som överlevt ett självmordsförsök blivit intervjuade om bland annat sina erfarenheter av att använda våld och att bli utsatta för våld. Av 355 inkluderade patienter i studien var det 78 som under uppföljningsperioden på ett halvår upprepade ett självmordsförsök. Risken att upprepa ett försök visade sig hänga samman med förekomsten av deras rapporterade erfarenheter av våld. Ett särskilt fynd bland kvinnorna i studien var att utsatthet för våld i vuxen ålder var kopplat till att göra våldsamma självmordsförsök.

– Studiens resultat stödjer tesen att erfarenheter av våld kan vara associerat med utvecklingen av suicidalt beteende. Bättre kartläggning av patienters erfarenheter av våld kan bidra med värdefull information i samband med suicidriskbedömningar, säger forskaren Axel Haglund.

Publikation

”Interpersonal violence and the prediction of short-term risk of repeat suicide attempt”

Axel Haglund, Åsa Lindh, Henrik Lysell, Ellinor Salander Renberg, Jussi Jokinen, Margda Waern, Bo Runeson

Scientific Reports, publicerad online 14 november 2016. DOI:10.1038/srep36892