Publicerad: 2023-07-07 16:01 | Uppdaterad: 2023-08-22 09:36

Internationella veckan 2023 på NVS

Deltagarna sitter vid bord och lyssnar till föreläsarna som står upp
Internationella veckan igång 2023. Foto: Avdelningen för arbetsterapi.

För elfte gången har internationella veckan arrangerats av det internationella arbetsterapiteamet tillsammans med partners. Det hela startade 2012 med Uganda genom Linnaeus-Palme programmet.

Huvudsyftet med veckan är att skapa en livfull internationell lärandemiljö kring ämnet professionell identitet med en grupp studenter från olika hälso- och sjukvårdsprogram.

I år var det 23 studenter och 14 lärare från Schweiz, Nederländerna, Taiwan, Uganda, Belgien, Kanada, Norge, Danmark, Chile, Slovenien, Österrike och Sverige som deltog i aktiviteterna på ANA 23.

För första gången implementerades en keynote, och som ett sätt att främja internationalisering på hemmaplan bjöds studenter från arbetsterapeutprogrammets första termin in. Auditoriet var fullbokat med kollegor och studenter. Keynoten handlade om de systematiska tillämpningarna av Lifestyle Redesign Program i Taiwan.

– Vi implementerade också konceptet Human Library som ett sätt att ha djupare och närmare samtal med några av föreläsarna om deras karriärvägar, utmaningar och viktiga ögonblick i deras professionella utveckling, berättar Margarita Mondaca, adjunkt vid avdelningen för arbetsterapi, biträdande PD samt engagerad i det internationella arbetsterapiteamet.

– Det bästa med den här veckan är att huset blir fullt av liv och samtal om utvecklingen, utmaningarna och innovationerna i olika hörn av världen, säger Mandana Fallahpour, assisterande lektor vid avdelningen för arbetsterpi samt även hon engagerad i det internationella arbetsterapiteamet.
– Elevernas interaktion i klassrummet och även i de informella sammanhangen är fantastisk att se, avslutar hon.

I utvärderingen skrev studenterna att de upplevde veckan intensiv, men levande, givande, och spännande.

Personer sitter vid ett bord och äter lunch.
Bildgalleri
+ 3 images