Publicerad: 2017-05-16 10:00 | Uppdaterad: 2017-05-19 14:42

Individuell spridning av tau i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

PET-undersökning visar hur tauansamlingar sprids i hjärnan under förloppet av Alzheimers sjukdom. Foto:Nordberg/Chiotis etal.

För första gången har forskare vid Karolinska Institutet mätt hur ansamlingar av tau sprids i hjärnan under förloppet av Alzheimers sjukdom. Tau är ett patologiskt protein som bildas vid Alzheimers sjukdom och en av de förändringar som vaccinforskare riktar ljuset mot när det gäller att ”utrota Alzheimer”. Resultaten publicerades i Molecular Psychiatry den 16 maj 2017.

Redan i ett mycket tidigt skede av Alzheimers sjukdom finns det ansamlingar av proteinet tau inne i hjärncellerna. Tau försämrar cellernas funktion och ger sämre minne som följd.

– Det har varit en internationell kamp om att kunna mäta hur tau sprids och troligen är vi först. Ingen har tidigare rapporterat hur ansamlingar av tau sprids efter 17 månader i sjukdomsförloppet. Resultaten kan öka förståelsen av tauansamling i Alzheimers sjukdom, hjälpa den pågående forskningen om att mäta effekten av vaccin mot tau, men också möjliggöra tidig diagnostik, säger Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

Hon har tillsammans med doktoranden Konstantinos Chiotis och sin övriga forskargrupp använt den hjärnavbildande tekniken Positron Emission Tomography (PET) för att mäta spridning av tau. De har även mätt de amyloida placken som förekommer vid Alzheimers sjukdom och kartlagt hjärncellernas energiomsättning med PET, samt hur dessa tre parametrar förändras över tid under sjukdomsförloppet.

I studien ingick 16 patienter i olika stadier av Alzheimers sjukdom från Minnesmottagningen, Karolinska Sjukhuset Huddinge. Patienterna genomgick förutom neuropsykologiska tester av minnet även flera PET-undersökningar med 17 månaders mellanrum.

Alla 16 i studien hade riklig förekomst av amyloida plack i hjärnan. Men när det gäller tau varierade det påtagligt mellan individerna och även med vilken hastighet tau-ansamlingen hade brett ut sig i hjärnan.

– Vi såg också en stark koppling mellan ökad tau ansamling i hjärnan och ett sämre episodiskt minne. De skulle kunna vara en förklaring till att förloppet av Alzheimers sjukdom varierar så mycket mellan olika patienter. Däremot tycktes tau inte ha så stor betydelse för det globala generella minnet som bättre kan relateras till hjärnans energiomsättning, säger Agneta Nordberg.

Studien har gjorts i samarbete med Uppsala Universitet där PET-undersökningarna har utförs.

Publikation

Longitudinal changes of tau PET imaging in relation to hypometabolism in prodromal and Alzheimer’s disease dementia
K Chiotis, L Saint-Aubert, E Rodriguez-Vieitez, A Leuzy, O Almkvist, I Savitcheva, M Jonasson, M Lubberink, A Wall, G Antoni och A Nordberg, Molecular Psychiatry, publiceringsdatum 170516.

Finansiering

Vetenskapsrådet
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
Stockholms läns landsting (SLL) ALF-projektmedel
Strategiska forskningsområdet neurovetenskap vid Karolinska Institutet
Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor
Axel Linders Stiftelse
Gun och Bertil Stohnes Stiftelse
KIs fonder
Hjärnfonden
Alzheimerfonden
Demensfonden
Wenner-Gren Stiftelserna
KTH – SLL forskningsanslag
EU:s forskningsprojekt INMiND.