Publicerad: 2019-08-15 13:13 | Uppdaterad: 2019-08-15 13:32

Hypotyreos, en folksjukdom som ofta överbehandlas visar forskningsstudier

Jan Calissendorff vid gruppen Tillväxt och metabolism redogör i en översiktsartikel i Läkartidningen de senaste årens forskning om läkemedelsbehandling vid hypotyreos.

Den kliniska bilden vid hypotyreos, som är en endokrin folksjukdom, varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. 

Under senare år har förskrivning av syntetiskt sköld­körtelhormon (levo­tyroxin) ökat markant, mest vid lindriga former. Stort intresse har ägnats åt medicinsk nytta och förväntningar på förbättring av att behandla lindrig hypotyreos. 

I Läkartidningens artikel presenterar Jan Calissendorff forskning om behandlingseffekter vid hypotyreos, olika läkemedel, utsättning av läkemedel vid oklar dia­gnos och behandling av äldre patienter.

Fakta om hypotyreos

Hypotyreos är en vanlig endokrin sjukdom. Förskrivning av levotyroxin har ökat. Sannolikt sker nu en överförskrivning. 

Diagnosen vid subklinisk sjukdom ska ställas först efter det att upprepad provtagning har bekräftat tillståndet och då överensstämmande symtom finns. Vid osäker diagnos kan levotyroxin seponeras, följt av ny kontroll av tyreoideahormoner. 

Felkällor som annan sjukdom, läkemedel, malabsorption och makro-TSH kan indikera hypotyreos utan att sjukdom finns. Särskild försiktighet gäller vid förskrivning av levotyroxin till den äldre populationen (>70 år).

Jan Calissendorff

Anknuten till Forskning