Publicerad: 2022-01-10 15:33 | Uppdaterad: 2022-01-10 16:47

Henrik Grönberg är Årets cancerforskare 2022

Henrik Grönberg, läkare, professor i cancerepidemiologi, MEB. Foto: Stefan Zimmerman

Cancerfondens forskningsnämnd har utnämnt Henrik Grönberg till Årets cancerforskare 2022 för hans insatser inom prostatacancerforskning. Henrik Grönbergs forskning har bidragit till tidigare upptäckt av prostatacancer och att onödiga undersökningar kan undvikas.

Henrik Grönberg är professor i cancerepidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik men arbetar också som överläkare och chef för Prostatacancercentrum, som han själv byggt upp, på Capio Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Sedan 1994 har Henrik Grönberg sökt och fått kontinuerliga anslag från Cancerfonden.  

Pågående studier

Ett resultat av Henrik Grönbergs forskning är framtagandet det så kallade Stockholm3-testet, ett blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data i syfte att upptäcka behandlingskrävande prostatacancer i ett tidigt skede. Den första riktigt stora studien, som byggde på 58 000 män, publicerades 2015 och sedan dess har man gått vidare i olika steg. I en ny studie har man kombinerat Stockholm3-testet med magnetkameraundersökning och sett en stor träffsäkerhet att kunna skilja ut ”snälla” cancerformer. Det betyder att man kan avgöra vilka cancrar som kräver behandling och därmed slippa göra onödiga ingrepp.

Nu är siktet inställt på identifiering av rätt behandling för patienter med spridd prostatacancer. I studien ”Probio” görs genetiska analyser av cancertumörer, med hjälp av resultatet kan man sedan avgöra vilken typ av behandling en patient ska få. Probiostudien pågår i tio olika svenska städer och på flera kliniker utomlands.

Utnämningen 

Forskningsnämndens motivering till utnämningen av Henrik Grönberg som Årets cancerforskare lyder: ”För världsledande forskning om prostatacancer. För metoder att upptäcka prostatacancer i tidigt stadium, men också för att undvika onödiga undersökningar, samt att identifiera de patienter som måste behandlas direkt. Allt detta bidrar till mer individanpassad behandling, ökad chans till bot och hög livskvalitet.”

Cancergalan 2022

Cancergalan 2022 sänds på tv den 10 januari och där kommer ett inslag om Henriks forskning att visas.