Publicerad: 2021-08-31 16:33 | Uppdaterad: 2022-07-08 11:36

Gunnar Grant och Rune Toftgård tilldelas stora silvermedaljen 2021

Årets stora silvermedaljer tilldelas professorerna Gunnar Grant och Rune Toftgård. Medaljen delas ut till personer som gjort storartade insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet och uppmärksammas i samband med installationshögtiden i Aula Medica den 14 oktober.

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap
Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap Foto: Privat

Gunnar Grant, professor emeritus vid institutionen för neurovetenskap, tilldelas stora silvermedaljen för sitt engagemang för KI och för sina storartade insatser för utvecklingen av anatomiundervisningen.

Gunnar Grant var under en lång tid chef för anatomiska institutionen vid KI och engagerad i fakulteten där han vidareutvecklade och förnyade den omfattande undervisningen i anatomi. Han ledde samtidigt ett mycket aktivt laboratorium med fokus på somato-sensoriska mekanismer på olika nivåer i nervsystemet, både i ryggmärgen och i de system som förmedlar information till lillhjärnan och andra delar av nervsystemet.

Utvecklade anatomiutbildningen och synliggjorde historiska samlingar

Fastän ursprungligen från KI disputerade han i Uppsala och återvände sedan som professor till KI 1970. Vid den nya institutionsreformen 1993 var han engagerad i att anatomin skulle integreras inom den neurovetenskapliga institutionen eftersom en så stor del av forskningen handlade om nervsystemet och att forskningen kunde förstärkas genom interaktion med andra forskargrupper med annan inriktning.

Gunnar Grant har också varit mycket engagerad i att de unika vetenskapshistoriska samlingarna inom anatomin, som finns på bland annat Hagströmerbiblioteket, skall bevaras och synliggöras på bästa möjliga sätt, inte minst inom KI.

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära
Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära Foto: Stefan Zimmerman

Prisas för insatser i grund- och translationell cancerforskning

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, tilldelas stora silvermedaljen för sina enastående insatser för Karolinska Institutet och för sin grund- och translationella cancerforskning under nära fyra decennier. Under sin långa karriär har Rune Toftgård arbetat outtröttligt och hängivet mot KI:s långsiktiga mål och har starkt bidragit till att göra KI:s cancerforskning internationellt ledande.

Rune Toftgård disputerade i toxikologi vid KI 1982 och blev professor i miljötoxikologi 1992. Han har haft ett antal viktiga befattningar inom och utanför KI, bland annat som medlem i både Nobelförsamlingen och Nobelkommittén, och han har framgångsrikt lett och utvecklat CIMED-initiativet på campus syd och det strategiska forskningsområdet cancer i StratCan ”SFO”-nätverket. Genom åren har han också initierat och främjat en rad internationella samarbeten med europeiska och amerikanska institutioner. 

I sin egen forskning har Rune Toftgård definierat interaktioner, övergripande reglering och funktionell betydelse av flera proteiner inom Hedgehog-signalvägen. Han har också fastställt hur dysreglering av denna signalväg bidrar till cancerutveckling, främst hudcancer men även andra cancerformer. Därtill har han använt innovativa tekniker för att identifiera och beskriva nya stamcellspopulationer i huden. Hans resultat har haft stor betydelse för både grundläggande och klinisk vetenskap.