Publicerad: 2024-04-17 13:37 | Uppdaterad: 2024-04-17 13:39

Gunnar Bjursell prisad för sin forskning om kulturens betydelse

Gunnar Bjursell och Kungen vid prisutdelningen i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott.
Gunnar Bjursell och Kungen vid prisutdelningen i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Professor emeritus Gunnar Bjursell mottog Bernadottepriset den 10 april. Han tilldelas priset för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan.

Gunnar Bjursell, professor emeritus vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har i decennier engagerat sig i forskningen kring kultur, hjärna och hälsa i Sverige. Nu uppmärksammas cirka 35 års arbete med Bernadottepriset 2024. 

Priset ingår i Bernadotteprogrammet som är ett samarbete mellan de fem kungliga akademierna. Prissumman är 200 000 kronor.

Foto av Bernadottepristagaren Gunnar Bjursell när han håller sitt tacktal framför en vägg med gamla böcker.
Gunnar Bjursell höll tacktal. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

– Att ha blivit utvald av fem kungliga akademier till Bernadottepristagare för mitt arbete med det vetenskapligt baserade budskapet om kulturens stora betydelse för både livslångt lärande och välmående känns ytterst hedrande och förtroendeskapande. Jag hoppas att priset stimulerar till att stark svensk grundvetenskaplig forskning etableras inom området, säger Gunnar Bjursell.

Gunnar Bjursell har bland annat tagit initiativet att bilda Forum för Vetenskap och Allmänhet vilket skapade grunden för den populära Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg. 

År 2011 fick han möjlighet att inrätta Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet och projektet ”Den kulturella hjärnan” med en webbportal för aktuell forskning och utveckling. 

Fem akademier bakom Bernadottepriset

Bernadottepriset instiftades 2023 av Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och tilldelas årligen en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik.  

Källa: Kungl. Vitterhetsakademien