Publicerad: 2021-04-07 13:14 | Uppdaterad: 2022-11-18 11:27

Grattis till Santhilal Subhash vid BioNut

svartvitt porträttfoto
Santhilal Subhash. Foto: Privat

Santhilal Subhash vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära har fått ett treårigt anslag för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Vi vill gratulera Santhilal Subhash till det treåriga anslaget på 2 340 000 SEK från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning.

Syftet med detta anslag är att ge yngre forskare möjlighet att uppnå meritering som leder till etablering av självständig forskning. Santhilal är postdoktor i Maria Erikssons forskargrupp på Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), KI.