Publicerad: 2023-05-12 15:21 | Uppdaterad: 2023-10-03 09:09

Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på 2023 års WADEM kongress

En kvinna står framför en grupp människor och håller en presentation, i bakgrunden ses en powerpointpresentation
Emeli Wolff håller sin presentation om Emergency Medical Teams arbete efter explosionen i Beiruts hamn 2020 Foto: Anneli Eriksson

Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på KI var representerat på flera sätt på årets WADEM (the World Association for Disaster and Emergency Medicine) kongress, bland annat I presentationer och posters som presenterade ny forskning som gjorts vid centrumet.

A man standing next to a poster
Aron Egelko bredvid sin poster på WADEM kongressen 2023 Foto: Anneli Eriksson

The World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) är en multidisciplinär yrkesorganisation, som grundades 1976. Den samlar medlemmar från 55 länder och inkluderar flera akademiska och professionella ämnesområden. WADEM:s uppdrag är att verka för evidensbaserad förbättring, utbildning och påverkansarbete inom akut och katastrofsjukvård och katastrofreduktion. Den årliga WADEM kongressen är ett tillfälle för människor att träffas, diskutera och lära sig mer om de senaste nyheterna och ämnena inom katastrofmedicin, prehospital vård, och hälsoaspekter av katastrofhantering och humanitära hjälpinsatser.

Flera medarbetare från Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser deltog på årets kongress I Killarney på Irland. Utöver att lyssna och delta I diskussioner, så presenterade de även forskning som gjorts på centrumet under det senaste året, vilket bland annat inkluderade en poster om explorativ laparotomi under pågående väpnat anfall, och en presentation om hur internationella Emergency Medical Teams användes efter explosionen i Beiruts hamn 2020.