Publicerad: 2021-02-11 11:00 | Uppdaterad: 2021-02-11 14:41

Genvarianter ökar risken att drabbas av Addisons sjukdom

Illustration av symptom associerade med Addisons sjukdom. Symtomen inkluderar trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, pigmenterad hy och yrsel på grund av lågt blodtryck.
Illustration av symptom associerade med Addisons sjukdom. Foto: Getty Images

Varianter av nio gener ökar risken för att drabbas av Addisons sjukdom, en ovanlig sjukdom där det egna immunförsvaret angriper binjurarna. Det visar den hittills största genetiska studien av patienter med Addisons sjukdom genomförd av forskare vid Karolinska Institutet och Universitetet i Bergen, Norge. Fynden, som publiceras i tidskriften Nature Communications, ökar förståelsen för hur sjukdomen uppstår.

Daniel Eriksson, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.
Daniel Eriksson, foto: privat bild.

– Genom att studera världens i särklass största provsamling av patienter med Addisons sjukdom har vi lyckats genomföra den första genetikstudien på sjukdomen som spänner över hela den mänskliga arvsmassan. Den visar att varianter av nio gener, varav flera är viktiga för vårt immunförsvar, medför ökad risk för sjukdomsutveckling, säger Daniel Eriksson, läkare och forskare i gruppen för experimentell endokrinologi vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet, som tillsammans med doktoranden Maribel Aranda och docent Sophie Bensing vid Svenska Addisonregistret ansvarat för studien.

I Sverige insjuknar cirka en person per 100 000 invånare i Addisons sjukdom varje år. Sjukdomen är autoimmun, det vill säga att kroppens eget immunförsvar angriper och förstör egna vävnader och organ, i det här fallet binjurebarken. Binjurebarken producerar livsviktiga hormoner som kortisol och aldosteron och när produktionen av dessa upphör kan ett livshotande tillstånd inträda. Att snabbt få rätt diagnos är därför livräddande.

Största genetikstudien av sjukdomen

Varför vissa personer utvecklar Addisons sjukdom är inte klarlagt. Eftersom sjukdomen är ovanlig har det varit svårt att genomföra större genetiska studier.

I den här studien rekryterade forskarna ett stort antal patienter från de svenska och norska Addisonregistren. Totalt isolerades DNA från drygt 1 200 personer med autoimmun Addisons sjukdom och drygt 4 000 friska, geografiskt matchade personer som fick utgöra kontrollgrupp. Därefter analyserades nära 7 miljoner genetiska varianter, varav flera förekom i högre utsträckning hos personer med Addisons sjukdom.

AIRE-genen viktig

Flera av dessa har tidigare kopplats till autoimmuna sjukdomar, men varianter av en gen, den så kallade AIRE-genen, kunde kopplas specifikt till Addisons sjukdom. AIRE-genen är helt central för att T-celler, en typ av vita blodkroppar som är viktiga för immunförsvaret, ska lära sig att tolerera kroppsegna proteiner.

Hos personer med Addisons sjukdom bildar AIRE-genen oftare än hos friska kontroller ett AIRE-protein med ett ytterligare cystein, en aminosyra som kan påverka proteinets funktion, struktur och förmåga att binda zinkjoner.

– Många autoimmuna sjukdomar har flera gemensamma nämnare när det kommer till genetiska anlag som styr immunförsvarets funktion, men i den här studien identifierade vi även genetiska särdrag som är unika för Addisons sjukdom. Detta är ett steg framåt i vår förståelse av orsakerna bakom sjukdomen, avslutar Daniel Eriksson.

Forskningen finansierades av bland andra Vetenskapsrådet, K.G. Jebsen Center för autoimmuna sjukdomar i Bergen, Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Novo Nordisk Fonden och Region Stockholm.

Fakta om Addisons sjukdom

  • Vid Addisons sjukdom slutar binjurebarken att producera tillräckligt med de livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron, hormoner som behövs för regleringen av blodtrycket, saltbalansen och ämnesomsättningen.
  • Vanliga symtom är trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, pigmenterad hy och yrsel på grund av lågt blodtryck.
  • Sjukdomen behandlas med läkemedel och blir livshotande om den lämnas obehandlad.
  • I Sverige lever cirka 1 300 personer med sjukdomen.

Publikation

GWAS for autoimmune Addison's disease identifies multiple risk loci and highlights AIRE in disease susceptibility,” Daniel Eriksson, Ellen Christine Røyrvik, Maribel Aranda-Guillén, Amund Holte Berger, Nils Landegren, Haydee Artaza Alvarez, Åsa Hallgren, Marianne Grytaas, Sara Ström, Eirik Bratland, Ileana Botusan, Bergithe Eikeland Oftedal, Lars Breivik, Marc Vaudel, Øyvind Helgeland, Alberto Falorni, Anders P. Jørgensen, Anna-Lena Hulting, Johan Svartberg, Olov Ekwall, Kristian Fougner, Jeanette Wahlberg, Bjørn G. Nedrebø, Per Dahlqvist, The Norwegian Addison Registry Study Group,The Swedish Addison Registry Study Group, Per Morten Knappskog, Anette Susanne Bøe Wolff, Sophie Bensing, Stefan Johansson, Olle Kämpe, Eystein S. Husebye, Nature Communications, online 11 februari, 2021, doi: 10.1038/s41467-021-21015-8.