Publicerad: 2020-01-17 13:26 | Uppdaterad: 2020-01-17 13:41

Fortsättningsanslag till KI-forskare från familjen Erling-Perssons stiftelse

Projektet ”Detection and analysis of tumor and blood-borne markers using new nanotechnology for early diagnosis and monitoring of cancer” (Detektion och analys av tumör-och blodburna markörer med ny nano-teknologi för tidig diagnostik och monitorering av cancer) har fått 19 900 000 kr från Familjen Erling Perssons Stiftelse som en förlängning med 2 år på ett tidigare 3-årigt projekt.

Projektet koordineras av KTH och involverar Karolinska Institutet, forskningsinstitutet RISE/ACREO samt Uppsala universitet. Vid Karolinska Institutet är det seniorprofessor Rolf Lewensohn och PhD Kristina Viktorsson vid institutionen för onkologi-patologi som koordinerar projektet. Projektet syftar till att utveckla teknik för cancer-diagnostik baserad på detektion av sk ”exosomer”, dessa är 30 – 150 nanometer stora vesiklar som utsöndras av alla typer av celler. Vilken som är deras ”förälder-cell” kan bestämmas genom att analysera karakteristiska proteiner som finns på exosomernas yta.

I projektet utvecklas en mikro-chip-baserad sensor som kan detektera exosomerna genom en elektrisk signal vid mycket låg koncentration. Detta kan leda till en snabb och billig teknik för att diagnostisera en viss typ av cancer från t ex ett vanligt blodprov. De hittills erhållna resultaten som också publicerats, innefattar metod för extraktion av exosomer från olika typer av prover, utveckling av biokemi för funktionalisering av ytor i biosensorer, analys av exosomerna bl a i elektron-mikroskop, elektrisk detektion baserat på antikroppar etc. I fortsättningen av projektet kommer teknik för bestämning av ett antal olika ytproteiner att utvecklas för säkrare identifiering av exosomernas koppling till cancerceller. Detta kommer at följas av analys av patient-prover i olika stadier, i första hand från lung-cancer som är KI-gruppens medicinska kompetens och forskningsområde. Tekniken är dock generell och förväntas kunna användas för diagnos av olika typer av cancer.